Minulosť je minulosť.

Niektorí ľudia sa zaoberajú svojou minulosťou, skúmajú život svojich predkov a dôsledky sú potom také, že nemôžu dobre spávať, prenasleduje ich strach a majú obavy o svoju spásu.
Jedna rada pre nich (nás), zahoďte to za hlavu, nešprtajte sa v minulosti, lebo to k ničomu dobrému nevedie.
Pavol uveril v Krista a povedal:
“Zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi. A všetci dokonalí takto zmýšľajme! A ak niečo chápete ináč, aj to vám Boh zjaví. Ale k čomu sme už dospeli, toho sa držme! ” (Flp 3, 12 – 16)
Ježiš Kristus je náš Pán a Boh. Je našim zástancom u Otca. Veríš tomu! Máme si domýšľať, že On nám chce naháňať strach, veď On je náš Pokoj.
Aj Pavla chcela dobehnúť vlastná minulosť, ale on sa nedal: Viem, komu som uveril. Zabúdam na to, čo je za mnou. A vysvetľuje:
“Kedysi sme žili podľa ducha tohoto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení – a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar.” (Ef 2, 2. 4 – 8)

Kristova láska bola pre Pavla hnacím motorom života. Uháňam za tým, čo je predo mnou. Kristus sa ma zmocnil a ja sa usilujem zmocniť sa jeho. Pavol produkoval také silné svedectvo o Kristovi, že mnohí ľudia, ktorí ho počúvali a videli, prestali žiť podľa ducha tohoto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, lebo uverili Kristovi a tak sa z nich stali poslušní synovia. Božia moc pôsobila tam, kde bol Pavol. Podotknem, na margo súčasnosti, že aj súložnici mužov (homosexuáli) prestali vtedy viesť takýto život. “A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.” (1Kor 6, 11) Pavol vymenoval i ďalšie neresti: smilstvo, modloslužobníctvo, cudzoložstvo, chlípnosť, chamtivosť, opilstvo, krádež, lúpež – niektorí ste v nich žili, ale obmyli ste sa, boli ste posvätení…
Vydávať svedectvo o Kristovi na tomto svete, to je naše poslanie. A modlime sa, aby Božia moc pôsobila aj dnes, aby tí ľudia, ktorí žijú v nerestiach (smilníci, cudzoložníci, chlípnici, opilci, chamtivci, zlodeji, súložníci mužov…) ich zanechali, obmyli sa a boli posvätení…
V minulosti sa nešprtajme, ani nesúďme ľudí, ale modlime sa jeden za druhého, aby sme ozdraveli. Amen.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je pondelok 16. máj 2022
Meniny má Svetozár
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Ján Nepomucký, kňaz, muč.
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nech každý, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší.
Matka Tereza