Ježiš áno, Cirkev nie.

V minulosti sa Kristus nebál zveriť kormidlo svojej loďky – Cirkvi do rúk slabých ľudí. Raz to boli ruky silné, raz slabé. Raz to boli ruky, ktoré sa naozaj držali iba kormidla (veľkí svätci), a inokedy to boli zase ruky, ktoré sa držali všetkého možného, len nie kormidla (veľkí svetáci). Ale vždy, či to bolo v čase temných rokov alebo svetlých, vždy tam bol prítomný Kristus. Brány pekelné Cirkev nikdy nepremôžu. To je istota. Buďme hrdí, že patríme Cirkvi. Krstom Cirkev rastie kvantitatívne, ale skrze Eucharistiu rastie kvalitatívne. Eucharistia dáva kvalitu kresťanovi. Krst pomáha Cirkvi rásť v počte, preto nám Cirkev hovorí, aby sme v nedeľu a v prikázaný sviatok prišli do kostola, ku Eucharistickej slávnosti. Čím častejšie prichádzame k Eucharistickému stolu, tým viac budeme mať záujem stať sa svätými. Ak toto nepraktizujeme v živote, ľahšie sa dostaneme do osídiel zlého. Diabol vznáša zmätok do mysle ľudí. Preto niektorí ľudia hovoria, že Ježiš áno, ale Cirkev nie. Odmietajú prijímať sviatosti Cirkvi a majú svoje vlastné názory. K odpusteniu hriechov nepotrebujú spoveď. Pridŕžajme sa učenia Cirkvi, tak ako nám ho podáva Katechizmus Katolíckej Cirkvi (KKC). Mylné názory ľudí sa nás snažia uviesť do zmätku, aby sme pohŕdali Cirkvou a vystúpili z nej. Nerobme to.

Veľa sa hovorí o pápežovi Františkovi, myslím teraz na tie negatívne veci, že je falošným pápežom a pod. Uchovajte si v srdci pokoj, prosím Vás. Nevstupujte v rozhovoroch do posudzovania pápeža. Pamätajte na to, že kto mu zveril kormidlo svojej lodičky – Cirkvi. Pán Ježiš. Ak si niekto myslí, že sa nedrží rukami kormidla a je svetský, tak o to viac, nech sa za neho modlí. Diabol sa snaží do mysle Božích služobníkov vniesť zmätok. To je jeho práca, ale keď sa mu vzoprieme, tak sa musí vzdialiť od nás a budeme mať načas pokoj. Stále musíme byť ostražití, lebo v jednom okamihu sa bude môcť znovu k nám priblížiť, aby nás znovu zvádzal na zlo. Odporúčam všetkým stále viac a viac si prehlbovať priateľstvo s Ježišom. Cez počúvanie a čítanie Božieho slova. Skrze prijímanie sviatostí Cirkvi, ktoré ustanovil Ježiš. A do tohto priateľstva sa naozaj oplatí investovať všetko. Svoj čas, svoje telo i svoju dušu, radosť i smútok, zdravie i chorobu, svoje peniaze, keď ich dávame chudobným, núdznym, svoje postavenie v spoločnosti, pričom vtedy najviac máme dbať o to, aby sme neprepadli mamone. Sme svedkami toho, ako to vrie medzi ľuďmi, ktorí majú moc v našej krajine alebo medzi tými, ktorí sa snažia dostať sa do vlády. Čo máme robiť my, ktorí sa máme o mesiac rozhodovať vo voľbách. Hľadáme slušných ľudí a pokorných, schopných viesť náš národ. Pomôž nám, Pane Ježišu. Ako je Cirkev pod tvojou ochranou a brány pekelné ju nikdy nepremôžu, tak aj Slovensko nech je pod tvojou ochranou. Daruj nám pokojné časy. Nech nás spája jednota viery, vzájomné porozumenie a služba lásky. Prosíme ťa, Ježišu a ďakujeme ti za všetko. Amen.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je pondelok 16. máj 2022
Meniny má Svetozár
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Ján Nepomucký, kňaz, muč.
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nech každý, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší.
Matka Tereza