GODZONE

Dňa 17.11.2011 sa v UpCe v Mlynskej doline v Bratislave konala akcia pod názvom „GODZONE“ (Božia zóna) na ktorej som sa vďaka Božej prozreteľnosti a dobroty zúčastnila spolu s kamarátom z farnosti. Nevedeli sme, kde sa to presne koná, v ktorých priestoroch a čo máme očakávať, jednoducho sme kráčali v dôvere, že Pán sa o všetko postará. Aj sa postaral. Cesta bola označená šípkami s názvom a okrem toho nás navigovala hudba, ktorou mladí z GODZONE teamu chválili Boha. Prichádzalo sem mnoho mladých ľudí z celého Slovenska (čo som zistila na základe prezentačnej listiny), ktorí sa tešili tomuto stretnutiu a ktorí sa nehanbili za svoju vieru, čo dávali najavo tancom a spevom. Ich horlivosť a zapálenosť pre Pána boli pre mňa veľkým povzbudením. Bolo úžasné sledovať týchto hlavne mladých ľudí, ako sa odovzdávajú Bohu, ako mu dôverujú, ako ho chvália, ako túžia po stretnutí s Ním a rozdávaní radosti, lásky, pokoja v Jeho mene. Toto stretnutie trvalo asi 2 hod. a nikomu sa vôbec nechcelo ísť domov, lebo sme boli skutočne v Božej zóne, čo sme aj cítili..:) Team GODZONE si pripravil pre nás scénky, ktorými nám chceli povedať, že sme všetci výnimoční a jedineční, že Boh nás má rad takých, akí sme, že sme dostali dary a talenty, ktorých  by sme sa nemali napriek nátlaku iných vzdávať, ale naopak, máme nimi chváliť Boha a využívať ich pri budovaní tajomného Kristovho tela.
GODZONE projekt vytvorili „mladí ľudia hladní po Bohu a evanjelizácii, ktorí vytvárajú celý program- scénky, videá, choreografie, tance, kľačia hodiny na kolenách pre Bohom za tých, ktorí ho ešte nepoznajú, so srdcom plným túžby znova a znova rozkladajú pódium a chodia z jedného mesta do druhého, aby mladým ľuďom zvestovali svojim životom Božie kráľovstvo a život v Božej zóne. Podľa slov Jula Slováka: „Godzone je evanjelizačný projekt, ktorý sa snaží nachádzať priestor pre evanjelizáciu na Slovensku rôznymi formami, a to štýlom a rečou mladých ľudí. je tu preto, aby jasným a viditeľným spôsobom oslávil Kráľa a hlavne je viac o tom, čo Boh urobil pre nás, keď dal svojho Syna za nás, než o tom, čo robíme my pre Neho. Sme fascinovaní a plní bázne pred Bohom a oheň, ktorý sme prijali, keď sme Ho spoznali, nás nenechá len tak sedieť. Túžime to dať von, túžime ohlasovať zo striech, túžime využiť všetky naše talenty, dary, kreativitu, silu, čas a financie, aby sme našou službou a našimi životmi zvestovali Jeho lásku, Jeho silu a moc, Jeho majestát a Jeho obetu za nás všetkých. Snívame o prebudení na Slovensku, o zjednotení mladej generácie, ktorá bude budovať hodnoty Božieho kráľovstva na Slovensku.“
Viac info o GODZONE sa môžete dočítať na webovej stránke: www.godzone.sk.
Snažme sa aj my spoločne budovať hodnoty Božieho kráľovstva, nebojme sa využívať svoje dary a talenty, lebo ON s každým jedným z nás ráta a čaká, kedy vstúpime do Jeho zóny.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Podujatia, pútnické miesta

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je nedeľa 3. júl 2022
Meniny má Miloslav
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Tomáš, apoštol
14. nedeľa v cezročnom období
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Duša plná radosti ukazuje ľuďom, čo dáva Boh svojim verným.
Josef Hlouch