Modlitba za milosť plniť Božiu vôľu

Dožič mi najdobrotivejší Ježišu, svojej milosti, aby so mnou bola, so mnou pracovala a so mnou zotrvala až do konca. Daj, aby som vždy túžila len po tom a chcela len to, čo ti je príjemnejšie  a čo sa ti

Litánie pokory

Bože, Nebeský Otče, daj aby som sa stala tvojou pokornou dcérou   Pane,vyslyš ma. Ježiš, tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa tvojho srdca.  Kriste, vyslyš ma. Bože, Duchu Svätý, milovník pokorných duší, urob ma zo srdca poníženou.  Pane, vyslyš

Nočné litánie za svet

Bože, náš Otče, vyslyš nás. Prosíme ťa, Najsvätejšie Srdce Ježišovo, za všetkých ľudí na svete, ktorí v túto noc najviac potrebujú tvoju milosrdnú lásku a tvoju ochranu. Nad ľuďmi, ktorí sú v pokušení zmiluj sa, Ježišu. Nad ľuďmi, ktorí padli

Modlitba obetovania utrpenia

Pane Ježišu, božský Vykupiteľ, skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie ti obetujem svoje psychické i telesné utrpenia i duševné trápenia za svätú Cirkev, za kňazov, za apoštolát modlitby (možno pridať vlastné úmysly). Vylej na svet prúdy svojho milosrdenstva. Obráť neveriacich, vysloboď

Modlitba za dobrého manžela (manželku)

Svätý Jozef, ďakujem ti za to, že som sa ešte nevydala (neoženil). Svätý Jozef, ty v Bohu vieš, kto má byť mojím (mojou) manželom (manželkou), pomôž mi ho (ju) stretnúť. Svätý Jozef daj, aby to bol dobrý(á) manžel(ka), ktorý (á)

Modlitba študenta

Drahý Ježiš, večná a vtelená Múdrosť, ty všetkým štedro udeľuješ svoje milosti a zvlášť študujúcej mládeži, ktorá sa ti odovzdáva. Vzhliadni preto milostivo aj na mňa, ktorý Ťa vzývam, aby si ma ochraňoval pri štúdiu. Ty, muž Boží si Pánom

Modlitba v požehnanom stave

Nebeský Otec! Ďakujem Ti, že si mi udelil milosť stať sa matkou. Pripravil si vo mne tajomstvo života a za to Ťa chcem velebiť. Stoj pri mne v ťažkej chvíli. Daj, aby som mužne vytrvala a porodila zdravé dieťa. Spolu

Modlitba za nepriateľov

Pane Ježišu! Ty si sa na kríži modlil za svojich ukrižovateľov. Vo svojom najväčšom utrpení si prosil Všemohúceho Otca, aby láskavo odpustil tým, ktorí Ťa nevinného na smrť odsúdili. Ty si preukázal veľkú lásku voči svojim nepriateľom a chceš, aby

Modlitba matky za materstvo

Ó, dobrý svätý Gerard, mocný orodovník pred Bohom, ty aj v našej dobe sa prihováraš o zázraky. Vzývam ťa a hľadám tvoju pomoc. Ty si na zemi vždy plnil Božie plány, pomôž mi, aby som aj ja vždy hľadala a

Modlitba na svitaní

Otvor dnes, Pane, svoju náruč a prijmi ma k sebe v dnešný deň. Daj, nech mám oči otvorené pre všetko krásne, srdce rozpálené láskou k blížnym. Nech moje ruky nepoznajú v konaní dobra únavu. Nech moje nohy neustanú na tvojich

« 1 2 3 4 5 6 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je nedeľa 3. júl 2022
Meniny má Miloslav
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Tomáš, apoštol
14. nedeľa v cezročnom období
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Duša plná radosti ukazuje ľuďom, čo dáva Boh svojim verným.
Josef Hlouch