Duchovné sväté prijímanie

Ježišu, naše vykúpenie, naša láska a naša túžba, Boh z Boha, pomáhaj mi! K tebe volám z hĺbky svojho srdca. Volám ťa dnu do mojej duše. Príď do nej a priprav ju podľa tvojho zaľúbenia! Očisť ju od všetkých škvŕn, posväť ma, svoj chrám, ktorý

Desiatok bratskej lásky

J, ktorý miluje M láskou Nebeského Otca. J, ktorý miluje M, hoci je hriešny(a). J, ktorý miluje M až na smrť na kríži. J, ktorý pozýva M k (neustálemu) obráteniu. J, ktorý pozýva M do spoločenstva lásky. J, ktorý pozýva M

Pred náročnými dňami

Nebeský Otče, v Tvojich rukách sú naše dni aj roky. V Tvojich rukách je celý veľký svet i náš malý život. Nesmiernemu vesmíru si dal poriadok a hviezdam beh, a predsa aj nás máš v svojej opatere. Nejdeme do neznámej

Modlitba za manželstvo

Pane Ježišu, odovzdávam ti naše manželstvo. Ďakujem ti, že si nás spojil, že sme pre seba navzájom darom a že si posilnil náš vzťah sviatosťou manželstva. Ale teraz naše manželstvo potrebuje uzdravenie. Pane, zasväcujem ti seba, svoju pamäť, rozum, dušu

Modlitba pred vstupom na internet

Všemohúci a večný Bože, Ty si nás stvoril na svoj obraz a kážeš nám hľadať predovšetkým to, čo je dobré, pravdivé a krásne, zvlášť v Božskej osobe Tvojho Jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista; pomôž nám, prosíme Ťa, na príhovor sv.

Modlitba za pokoj v rodine

Pane, pôvodca všetkého pokoja a zdroj každej lásky, dobrotivo obráť svoj milosrdný pohľad na našu rozdelenú rodinu. Zmiluj sa nad nami, ty, ktorý túžiš po jednote sŕdc a môžeš nám pomôcť obnoviť narušenú jednotu. Ježišu, ty si bol v Nazarete Synom vrúcne milujúcim

Modlitba za moje dievča

Nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že som stretol toto dievča. Požehnávaj ju a urob, aby jej bolo so mnou dobre. Nedopusť, aby som jej niekedy ublížil. Priprav ju do úlohy ženy a matky. Chráň ju od pokušenia. Daj, aby

Modlitba za môjho chlapca

Nebeský Otec, poslal si mi do cesty človeka, ktorému chcem venovať svoje srdce a s ktorým chcem uzavrieť manželstvo. Bedli nad ním. Pomôž mu byť veriacim, múdrym a rozhodným človekom. Daj mu mužné srdce, aby sa nebál ťažkostí, ale aby

Modlitba v starobe

Pane, môj Spasiteľ, pozri na mňa a podaj mi ruku. Pomôž mi znášať ťarchu rokov. Daruj mi zdravie a spásu, útechu a trpezlivosť: trpezlivosť s ľuďmi, trpezlivosť s okolím, trpezlivosť so sebou samým. Buď so mnou v mojej samote. Otvor

Každodenná modlitba za manželstvá, ktorým hrozí rozpad

Milovaný Otče, tým, že si ustanovil manželstvo, dal si nám najlepší spôsob na naplnenie prikázania lásky. Tvoj Syn Ježiš Kristus začal hlásať svoje posolstvo spásy tým, že pomohol manželom a ich priateľom na svadbe v Káne. Bola tam aj Panna

« 1 2 3 4 5 6 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je nedeľa 3. júl 2022
Meniny má Miloslav
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Tomáš, apoštol
14. nedeľa v cezročnom období
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Duša plná radosti ukazuje ľuďom, čo dáva Boh svojim verným.
Josef Hlouch