Poďakovanie Pánovi

Ďakujem Ti, Bože, za tvoju lásku, vďaka Ti za pomocnú ruku, ktorú nám neustále vystieraš, vďaka Ti za to, že nás miluješ napriek našej úbohosti a nevďačnosti, vďaka Ti za lásku, ktorou nás obklopuješ i vtedy, keď my Ťa prestávame

Modlitba k sv. Jozefovi za rodinu

Svätý Jozef, buď nám otcom v srdci svojom vždy milostnom. Daj miestečko prosbám našim ochraňuj nás časom každým, vypros milosť domu nášmu, stálu svornosť v dobu každú, by sme v láske a pokoji Bohu vždycky verní boli, by nás tu vždy

Za umŕtvenie jazyka

Môj Ježiš, ktorému som sľubovala lásku a vernosť, nedopusť, aby môj jazyk, ktorý tak často príde do styku s tebou, rozprával o sebe pyšne a o druhých neláskavo. Ó, Ježiš, dôverujem v tvoje nekonečné milosrdenstvo, prosím ťa o milosť panovať

Každodennú radosť daj nám dnes

Nebeský Otče, radosť našu každodennú daj nám dnes. Lebo náš každodenný chlieb, naša každodenná káva, naše každodenné sladkosti nestačia, aby utíšil všetok hlad nášho žalúdka, nášho srdca, našej duše. Chýba ešte niečo, čo sa nedá kúpiť. Nebeský Otče, daruj nám

Matka moja

Mária, moja Matka, ochraňuj ma a pomáhaj mi rozvíjaj svoju vnútornú krásu a dobrotu. Nauč ma vytvárať dobré priateľstvá, ktoré budú chrániť moju čistotu a učiť ma jemnocitu. Panna Mária, Kráľovná čistoty, oroduj za nás. Blahoslavená Alexia, ktorá si bola

Zasväcujúca modlitba

Pane Ježišu, ty si povedal: “Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.” Prosíme ťa, prebývaj vo mne a daj mi odvahu i sily slúžiť ti z celého srdca a mysle, blížnym

S radosťou k Pánovi

Poďme s radosťou k nášmu Pánovi, Ježišovi Kristovi, nášmu Vykupiteľovi! Pôjdeme tam, kde Ježiš pripravil príbytok svojim služobníkom. Ježišu Kriste, nasledujeme Ťa, povzbuď nás, aby sme Ťa nasledovali vernejšie. Lebo bez Teba nik nepostúpi dopredu. Ty si Cesta, Pravda a

Modlitba za dar čistého srdca a nebeskej múdrosti

Posilni ma, Bože, milosťou Ducha Svätého. Daj mi silu vnútorne sa upevniť a oslobodiť svoj srdce od všetkých zbytočných starostí a trápení, aby som sa nedal strhávať rozličnými túžbami po všelijakých veciach, či už malicherných alebo vzácnych, ale aby som

Končí sa jeden deň

Moje ruky sú ťažké, moje nohy unavené, klipkajú mi oči- som hotový. Všemohúci Bože. Prinášam Ti tento deň s jeho bremenom, s jeho námahami a s jeho nervozitou. To bol teda deň! Bez pokoja a ticha, plný chvatu a hluku.

Ruženec podporuje život z viery

Ružencová modlitba je úsilie o to, aby vyznanie viery preniklo do srdca. Vezmi ruženec do ruky. Hraj sa s ním. Nechaj zrnká kĺzať pomedzi prsty. Máš niečo, čo môžeš podržať v ruke. To je vytvorenie nálady. Začni sa modliť. Čo?

« 1 2 3 4 5 6 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je nedeľa 3. júl 2022
Meniny má Miloslav
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Tomáš, apoštol
14. nedeľa v cezročnom období
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Duša plná radosti ukazuje ľuďom, čo dáva Boh svojim verným.
Josef Hlouch