Mesačné archívy: apríl 2016

On čaká aj na nečistého človeka.

Istý pán, Jean Guitton, člen francúzskej akadémie, vo svojich dialógoch s Pavlom VI. hovorí: “Dnešná spoločnosť so svojou naivitou a nízkymi impulzmi je erotická.” Preto čistota sa stáva veľmi ťažkou životnou cestou. Ale práve táto hodnota je nesmierne dôležitá tak

Nemáme si o sebe myslieť niečo viac.

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo: “Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: “Bože, ďakujem ti, že nie som ako

Plakal(a) si už niekedy pred Ježišom.

V evanjeliu čítame o udalosti, ktorá sa odohrala vo farizejovom dome. Istá žena – hriešnica, keď sa dopočula, že Ježiš je vo farizejovom dome, tak priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu

Oddýchnuť si.

Niekedy sa nevieme zastaviť. Len pracujeme a pracujeme. Respektívne aj musíme pracovať. A potom v živote máme aj určité napätie. Podnikateľ napr. v noci dobre neodpočíva, lebo rozmýšľa o tom, ako správne investovať peniaze. Ako ich otočiť a zarábať. Nechcem

Kríza a pomoc z vonka

Cesta dvoch Ježišových učeníkov z Jeruzalema do dediny zvanej Emauzy. Čo ich donútilo opustiť Jeruzalem?! Veľká kríza v Jeruzaleme, neporozumenie medzi ľuďmi. Sprevádzal ich smútok a možno i strach o život. Vojaci hľadali Ježišovo mŕtve telo. Ale títo dvaja učeníci

Prekvapenie pre teba
Dnes je utorok 4. október 2022
Meniny má František
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

František Assiský
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nikto nemiluje seba opravdivo, iba vtedy, keď miluje Boha.
(sv. Augustín)