Ročné archívy: 2016

Negatívne reči na tvoju adresu. Čo s tým?

Nepočúvajme to, čo hovoria o nás iní ľudia, zvlášť keď je to negatívne. Samozrejme, že je aj nejaká pozitívna kritika. A my, keď ju prijmeme, môžeme ešte lepšie rásť. Sú však veci, slová, ktoré nemajú nič spoločné s láskou. Ide

Poškvrňuje ťa niečo a nevieš sa toho zbaviť.

Blažený muž,………, čo bdie nad svojou rukou, aby nerobila zle. U proroka Izaiáša je to takto napísané, a sám Pán Ježiš, o niekoľko storočí neskôr, nás povzbudzuje alebo vyzýva k bdeniu nad svojou rukou, slovami, ktoré sa možno nečítajú ľahko:

Spomienky na november 89

17. november 1989 v Prahe. Nie, nebol som tam vtedy, ale keď sme sledovali v televízii správy, zo zásahu polície (vtedy ZNB), tak som na záberoch kamier spoznal niektorých kamarátov z Čiech, mladých policajtov. S ktorými sme absolvovali vojenskú službu

Poznáme svoju úbohosť a vtedy skôr vidíme v ľuďoch Krista.

Pochválený buď Ježiš Kristus. „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.

Otec, odprosujúc Boha

Jób a jeho deti. „V krajine Hus žil istý muž, menom Jób. Bol to muž dokonalý a statočný, bál sa Pána    a chránil sa zlého. Narodilo sa mu sedem synov a tri dcéry. Jeho synovia často robili hostiny, každý

Veľa o vnútornom uzdravení počúvame, čítame v knihách, ale…

Pochválený buď Ježiš Kristus. Istá mladá žena hovorila o tom, že nikdy nemala žiadnu lásku vo svojej rodine. Moji rodičia ma nikdy nemali radi a nestarali sa o mňa. Stále ma porovnávali s inými ľuďmi a hovorili, že nie som

Pán Ježiš nehovoril len slová mňam mňam.

Pochválený buď Ježiš Kristus. “Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú

Spomienka na otca biskupa Rudolfa Baláža + meditácia.

Pochválený buď Ježiš Kristus. “Slovo, ktoré povedal Pán Jeremiášovi: „Vstaň a choď do hrnčiarovho domu, tam budeš počuť moje slová. Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Keď sa mu pokazila nádoba, ktorú formoval z

Nie si len telo.

Pochválený buď Ježiš Kristus. “Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi,

Batoľa vidí do srdce svojej matky.

Pochválený buď Ježiš Kristus. Každá matka pri pohľade do očí svojho dieťaťa by si mala uvedomiť, že nevinné detské očká nevidia len povrch, ale prenikajú aj do hĺbky matkinej duše, aby čosi odpozorovali, napodobňovali. Od matky dieťa veľa vypozoruje, skratka

1 2 3 »
Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Anjeli sú sprievodcami na našej ceste a hovoria nám: "Boh je blízko a ty si ponorený do jeho uzdravujúcej a láskyplnej prítomnosti."

Anselm Grun