Ročné archívy: 2012

Rodina

Vrátil som sa domov, moja manželka práve prestierala stôl k večeri, chytil som ju za ruku a povedal som jej: – Musíme sa porozprávať.- Sadla si a začala pokojne jesť. Uvidel som bolesť v jej očiach. Ponáhľal som sa a

Pi lásku sv. Jána

Apoštol Ján bol najväčším hlásateľom lásky.  Aj vo vysokej starobe, keď sa prihováral veriacim, dával dôraz na lásku: “Miláčkovia, milujte sa vospolok.”  Vo svojich spisoch písal o Prameni lásky: Boh je láska. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z

Dejiny nášho požehnania môžeme vystopovať späť až k Abrahámovi

Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi viery – Abrahámovi. Abrahám mal syna prísľubu, čiže Izáka. Boh skúšal Abraháma a povedal mu: Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny “Morja” a tam mi ho obetuj

Príbeh – Boh žije

 “Hospodine, môj Bože, chcem ťa navždy velebiť” (Ž 30, 13). Martin Luther raz prechádzal dlhým obdobím starostí a sklúčenosti. Jedného dňa si jeho manželka obliekla čierne smútočné šaty. “Kto zomrel?” spýtal sa Luther. “Boh,” odpovedala manželka. “Boh?” zhrozil sa Luther.

Ktoré Vianoce vo Vašom živote boli tými najkrajšími?

A ja sa chcem teraz v úvahe vrátiť k tým Vašim prvým Vianociam. Koľko ste mali vtedy dní, týždňov alebo mesiacov. Určite si z týchto prvých Vianočných sviatkov nepamätáte nič, ale boli to pre Vás skutočne požehnané Vianočné sviatky. Tak ako aj pre mňa.

Zázraky svätej noci.

Tej noci, keď sa Pán Ježiš narodil, stali sa rozličné zázraky na svete. Prvý zázrak sa stal v maštaľke. Vôl a osol padli na kolená pred jasličkami a v mene všetkých zvierat sa klaňali Synovi Božiemu ako svojmu Pánovi. Druhý

Mám odpustené a posúvam to ďalej

Kto môže človeku odpustiť hriechy?  Iba Boh. Pán Ježiš nás okrem iného učí modliť sa: “A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.”  Som veľmi šťastný, keď v spovednici počujem: Pán Ježiš Ti odpustil hriechy, choď v

Šíria sa o tebe klamstvá!

Ak nie, tak ďakuj Bohu.  A ak áno, tak v duchu miernosti, poníženosti sa to snažme dať na správnu mieru. Nikde nie je napísané, že všetci ľudia okolo nás, z našej brandže budú našimi dobrými priateľmi.  To si nemyslime.  Stále

Dôverujú len svojmu ľudskému prirodzenému rozumu?

Aj dnes vidíme ľudí, ktorí dôverujú len svojmu ľudskému prirodzenému rozumu. Mám dobrú prácu. Kopec peňazí. Pekný dom. Manželku. Dieťa alebo dve deti. Množstvo zábavy a skratka, to čo sa mi zažiada, to mám. Je mi dobre.  To, čo som

Prečo mi, Bože, neodpovedáš na moje otázky?

 Prosím, Bože, prehovor ku mne. Verím Ti, dôverujem Ti, snažím sa žiť podľa Tvojich prikázaní, chodím do kostola, modlím sa, ale Ty vždy mlčíš. Prečo mlčíš, keď Ťa tak túžim počuť? Je Boh stále ticho? Nie! Ale Boh k nám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 30 »
Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Anjeli sú sprievodcami na našej ceste a hovoria nám: "Boh je blízko a ty si ponorený do jeho uzdravujúcej a láskyplnej prítomnosti."

Anselm Grun