Šíria sa o tebe klamstvá!

Ak nie, tak ďakuj Bohu.  A ak áno, tak v duchu miernosti, poníženosti sa to snažme dať na správnu mieru.

Nikde nie je napísané, že všetci ľudia okolo nás, z našej brandže budú našimi dobrými priateľmi.  To si nemyslime.  Stále budú existovať ľudia, ktorí sa nám budú snažiť znepríjemňovať život a budú o nás tvrdiť všetko možné aj nemožné. A všetkým ústa zalepiť nemôžeme a ani nedokážeme. Na svete sú rôzne mentality, kultúry a charaktery. Nikdy sa nám nepodarí uspokojiť všetkých a to aj keby sme boli zo zlata.

A okrem iného sa klamstvo vo svete vždy lepšie predávalo, ako pravda. Prečo? Lebo mnohí ľudia nechcú počuť pravdu. A prečo ju nechcú počuť? Lebo nie sú  z Boha. A potom koho a čo počúvajú?

Pán Ježiš nám dáva odpoveď:  Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.  Ale ja hovorím pravdu, a preto mi neveríte.  Kto z vás ma usvedčí z hriechu? Prečo mi neveríte, keď vám hovorím pravdu?! Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha.

Ak o tebe niekto šíri klamstvo, určite to nie je nič príjemné, ale zotrvaj v pokoji a snaž sa nestratiť vnútorný pokoj. O to totiž diablovi ide, aby ťa vyviedol zmieri. Lož však nemá dlhé trvanie a pravda vždy vyjde najavo. Uvidia, koho prebodli, čítame vo Svätom Písme.

Diabol sa nás bude vždy snažiť oklamať a keď sa mu to nebude dariť, tak bude o nás šíriť klamstvá.

Sú však aj také situácie, keď ľudia o nás šíria pravdivé veci, ktoré sa naozaj stali. Ak sa to týka našej pozitívnej stránky, tak je to v poriadku a teší nás to. Ale keď hovoria o našich negatívnych skutkoch, o našich zlých sklonoch, to nás už tak neteší a zosmutnieme. Aj v tomto prípade sa však musíme zachovať ako zrelí kresťania a nenechať sa vyprovokovať ľuďmi, ktorí majú pasiu v tom, keď môžu hovoriť o chybách druhých. Keby nás tak vždy  napadlo toto, skôr než začneme hovoriť: “Keď nemôžeš svojho blížneho pochváliť, tak radšej o ňom mlč.” Alebo: “Čo chcete, aby ľudia robili Vám, to robte aj Vy im a čo nechcete, aby ľudia robili Vám, to nerobte ani vy im.” To je to tzv. “zlaté pravidlo” zo Svätého Písma.

My nie sme z tohto sveta a preto nás svet nenávidí. Svet chváli svoje obľúbené celebrity, vrcholových športovcov a falošných prorokov a kazateľov. To však tiež býva len do času, pokiaľ ich svieca nezhasne. A prichádzajú nové celebrity, noví športovci a noví falošní proroci, či kazatelia.  Takto to bude až do konca sveta. Vedzme však, že čas sa kráti. Múdro využívajme dni, týždne, mesiace a roky. Lebo o tom dni, kedy príde Pán nevie nik, iba Otec. Počúvajme slová zo Svätého Písma:   Kto škodí, nech škodí ďalej, kto je špinavý, nech sa špiní ďalej, spravodlivý nech ďalej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posväcuje.

Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.  Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec.  Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta.  Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej.

Príď Duchu Svätý, prebývaj v nás a nauč nás milovať našich nepriateľov. Nech je v našich srdciach prítomná láska a odpustenie aj voči tým, ktorí o nás šíria nepravdivé veci, len aby nás zdiskreditovali v spoločnosti alebo nás jednoducho potupili. Príď Duchu Svätý a nauč nás jednoduchosti a pokore. Postav pred naše ústa stráž, aby sme sa neprehrešili jazykom. Veď vieme komu sme uverili.

Ježiš je náš Pán a Boh. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Od neho máme silu všetko znášať, všetko pretrpieť a všetko vydržať. A tak život, ktorý teraz žijeme v tele, žijeme vo viere v Božieho Syna, ktorý nás miluje a vydal seba samého za nás. Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela- lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly  a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi. V poslušnosti sa zrodila naša spása. A Cirkev je poslušná Kristovi. Ona je stĺpom a oporou pravdy. A tak ako na Krista, tak aj na jeho Cirkev ľudia dnes vymýšľajú rôzne klamstvá. Vieme, kto je ich otcom (diabol) a oni chcú plniť túžby svojho otca. My však ostaňme poslušní Kristovi a jeho Cirkvi. O to prosíme, skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Slovo na dnes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je nedeľa 5. júl 2020
Meniny má Cyril a Metod
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Cyril a Metod, slov.vierozvestci
slávnosť
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Boh má svoj vlastný spôsob ako zviditeľniť svoje dielo.
Matka Tereza