Prečo mi, Bože, neodpovedáš na moje otázky?

 Prosím, Bože, prehovor ku mne.

Verím Ti, dôverujem Ti, snažím sa žiť podľa Tvojich prikázaní, chodím do kostola, modlím sa, ale Ty vždy mlčíš. Prečo mlčíš, keď Ťa tak túžim počuť?

Je Boh stále ticho? Nie!

Ale Boh k nám hovorí  aj v tichu.

Keď sa sťažujeme Bohu, prečo mlčí, On nám hovorí:  Počas môjho verejného účinkovania som Vám veľa hovoril, vyučoval som Vás a máte to zapísané vo Svätom Písme. Čítajte a praktizujte to v živote.  Všetko som Vám už povedal. Všetko čo sa týka Vašej spásy je napísané vo Svätom Písme. No a vy hovoríte, že nie som spravodlivý? Ja nemlčím,  hovorím cez Sväté Písmo.

Rôznym spôsobom je Sväté Písmo užitočné pre náš život a je veľmi účinné. Ono dáva usmernenie nášmu životu. Osvetľuje našu myseľ a nedovoľuje, aby sme išli zlým smerom.

My stojíme a vychádzame z posolstiev, ktoré nám dáva Sväté Písmo. Je to, akoby sme stáli pred veľkými otvorenými dverami. Z Biblie ideme von, aby sme žili toto posolstvo. V tomto vidíme aj moc Ducha Svätého.  Náš život dostáva nový zmysel.  A náš život sa stáva krajším. Ale čo si musíme dobre pamätať je to, že keď vychádzame z Božieho slova, ideme von do sveta, vždy sa však musíme vrátiť do tejto základne.

Všimnime si, ako to robil Ježiš. On sa včas ráno niekam utiahol a rozprával sa so svojim Otcom. Potom išiel von do sveta a vyučoval, uzdravoval ľudí. Celý deň žil v dôvere, že má Otca. A večer sa vracia do svojej základne a znovu stretáva svojho Otca.

Z tejto základne, z Božieho slova vychádzame do sveta s vierou, s novými myšlienkami, s novou perspektívou a vraciame sa na túto základňu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni naše srdcia a naše mysle v Kristovi Ježišovi. Ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.

Božia láska, brat, sestra je rozliata vo Vašich srdciach. Toto je moc Ducha Svätého.  Boh nemlčí. Boh aj v tichu k nám hovorí. Boh je láska .  V Duchu Svätom žijeme, hýbeme sa a sme. Amen.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Slovo na dnes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je štvrtok 16. júl 2020
Meniny má Drahomír
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

P. Mária Karmelská
ľubovoľná spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Niekto hľadá šťastie, ale nevie že šťastie je iba v bohu. Boh sám povedal: "Láska je vo mne, hľadajte ma a ja sa vám ukážem. Nikdy vás neopustím."