Prezident republiky, lekár, Modré z neba

Poznáte nejakého človeka, ktorý by pozýval všetkých ľudí k sebe slovami: “Príďte ku mne a ja Vás urobím šťastnými. Vyriešim každý Váš problém.”  

Existuje dnes nejaký taký človek?!

Napr. náš prezident. Môže povedať: Poďte sem ku mne do Bratislavy a ja Vás urobím šťastnými. Ak by čo len jeden človek k nemu prišiel s prosbou, on by sa určite posnažil s tým niečo urobiť.

Ak ochorieme ideme k lekárovi a máme nádej, že nás vylieči. Posnaží sa s tou našou chorobou  niečo urobiť. Predpíše nám lieky, ktoré môžu zabrať, ale i nemusia. A potom budeme potrebovať nejaké iné.

Môže nám niekto niečo vysnívať do relácie Modré z neba. Môže. Ak sa nájde sponzor, darca a vyberú si nás do televízie, môžu prísť lepšie časy. Osvieženie pre naše duše. Zaleží na tvorcoch relácie, pre koho sa rozhodnú.

Ježiš je však iný ako títo všetci. On je pravdivý vo všetkých svojich výrokoch. On najlepšie vie, čo v skutočnosti práve teraz najviac potrebujeme pre náš pozemský život. On je tým “pravým človekom,” ktorý ako jediný na zemi aj dnes môže povedať:  Príďte ku mne všetci. Skutočne všetci a ja Vás urobím šťastnými. Pretože Ježiš je aj pravý Boh. On je Boh. A čo On povie, prisľúbi tak sa aj stane. V Ježišovi a len v Ježišovi je naša istota. Áno, verím Pane. Aj ľudia nám dokážu pomôcť, ale nie stále a okrem iného ich schopnosti sú obmedzené. Nevieme si so všetkým poradiť sami. Potrebujeme Božiu milosť.

Je našou chybou, ak Ježišovi neveríme alebo pochybujeme, o jeho schopnostiach? Ak však  s  vierou prídeme k Ježišovi, bez pochybovania, On urobí pre nás j zázraky. Spomeňme si na stotníka z evanjelia, ktorý mal na smrť chorého sluhu. S vierou prišiel k Ježišovi. A nebol ani židom.  Ak však vieru nemáme, nejdeme ani k Ježišovi. Ľudia chodia ku všelijakým ľuďom, ale nejdú k Ježišovi. Áno, máme na zemi množstvo rôznych odborníkov pre šťastný život. Ale ak však nemáme Ježiša, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Bohatí, úspešní, vzdelaní ľudia nám môžu pomôcť svojimi peniazmi, darmi, schopnosťami, ale len na určitý čas.  Čo potom, keď nám už znovu nebudú môcť pomôcť alebo ich múdrosť nebude stačiť na rozuzlenie každého nášho problému. Kráľ Šalamún je považovaný za najmúdrejšieho človeka, aký kedy žil na zemi. A skutočne vo svojej dobe mnohým ľuďom pomohol a nastali pokojné časy, ale tu je niekto väčší ako Šalamún. Áno, Ježiš je tu s nami na tejto zemi. Kde? On sám nám povedal: Budem s Vami až do skončenia sveta. A skrze Eucharistiu tento sľub napĺňa. Eucharistia je tou základnou mocou a silou našej Cirkvi. Cirkev žije z Eucharistie. Každý druh požehnania a dobrodenia pochádza z Eucharistie a to pre všetkých ľudí na zemi. Či si to uvedomujú alebo nie. Eucharistia je konajúcou oslavou živého Boha. Toto robte na moju pamiatku. 

Cirkev krstom rastie kvantitatívne, ale skrze Eucharistiu rastie kvalitatívne. Eucharistia dáva kvalitu kresťanovi. Kresťan žije z Eucharistie. Krst pomáha Cirkvi rásť v počte, preto nám Cirkev hovorí, že každú nedeľu máme chodiť do kostola ku Eucharistickej slávnosti. Čím častejšie prichádzame k Eucharistickému stolu, tým viac budeme mať záujem stať sa svätými. Čím viac ideme ďalej od Eucharistického stola, tým viac budeme trpieť útokmi síl temnôt.

Ako dobre, že v našich farnostiach sa každý deň slávi Eucharistia. Ako dobre, že sa nám Ježiš dáva za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti. V Pánovi máme spojenie so všetkými bratmi i sestrami, ktorí slávia eucharistickú Obetu všade vo svete. Nielen to! Skrze Krista sme spojení aj s tými, ktorí už žijú v nebi, so všetkými svätými, pretože tvoríme Kristovo tajomné telo. Skrze prijímanie sa dostávame mimo čas a sme spojení so všetkými, ktorí kedy prijímali Pána. Eucharistia nás spája, zjednocuje.

Staňme sa bláznami pre Krista. Učme sa Krista milovať. Aby sme ho mohli milovať, potrebujeme ho poznať. Človek totiž ťažko miluje niečo, čo nepozná. A ak aj niečo takýmto spôsobom miluje, len si domýšľa, tak sa tejto lásky dokáže aj veľmi rýchlo vzdať.

Príď, Duchu Svätý a nauč nás milovať Ježiša Krista prítomného v Eucharistii. Príď, Duchu Svätý a naplň naše srdcia živou vierou. Daruj nám chápavosť poznávať tajomstvá našej viery. Nech nás nič neodlúči od milujúceho a milosrdného Krista prítomného v Eucharistii. 

Prichádzajme k Ježišovi Kristovi s vierou. Prosme si o stotníkovu vieru. Túžme po takej viere. A o čokoľvek  poprosíme Boha, Boh nám to dá. 

Mnohí odpadli od Krista, pretože ho nepoznajú. Keby ho poznali, nikdy by od neho neodišli. Ale keď odišli to ešte neznamená, že nemôžu prísť znova k nemu. Ježiš nikoho nevylučuje z Božieho kráľovstvá. On nás stvoril pre nebo. Páči sa mu, akosi vieme pomáhať v konaní dobra. Ale preto najväčšie dobro, aké nás môže zastihnúť, večný život v Jeho kráľovstve, nato potrebujeme jeho milosť. Amen.


0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Slovo na dnes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je štvrtok 21. október 2021
Meniny má Uršula
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Hilarion, pustovník
féria
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nech sa vám vryje do celého srdca ten, čo za vás bol pribitý na kríži.
(sv. Augustín)