VRAJ, ŽE SOMÁR SPROSTÝ!

Ako uvádza Elpídius, pri veľkom pivovare stál raz vozík, do ktorého bol zapriahnutý somár. Bolo leto a bola veľká horúčosť. Jeden zo zamestnancov poznamenal, že ten somár je iste smädný a treba mu dať vedro piva. Bude to dobrý vtip, keď sa somár opije v neprítomnosti svojho majiteľa. Aj sa tak stalo. Somár bol naozaj smädný. Pivo nepoznal, a tak ho vypil do dna. Účinok nápoja sa čoskoro prejavil. Reval, na ceste chodil krížom – krážom, až si ľahol na zem a nechcel ísť ďalej.

O týždeň bol znovu somár pri tom istom pivovare. Robotníci ho v neprítomnosti svojho majiteľa znovu chceli opiť a doniesli mu zase za vedro piva. Ale čo sa stalo? Keď somár uvidel pivo vo vedre, začal kopať okolo seba a nakoniec vedro prevrhol, takže sa rozlialo po zemi. Robotníci pivovaru ho nedokázali znovu opiť. A hovorí sa, že somár je sprostý!

Na tejto zemi chodia bytosti – rozumom obdarované, ktoré vidia a vedia, že  koľko biedy, nešťastia alkohol prináša, a predsa pijú ďalej a často ešte viac.

Pane Ježišu odprosujeme ťa za naše hriechy opilstva a za všetky hriechy spáchané v súvislosti s alkoholom. (rozvrátené rodiny, pohoršenia detí a mládeže, rozhadzovanie finančných prostriedkov na alkohol na úkor detí a rodiny, bitky v rodine, na diskotékach, zlý príklad  a pod.)

BIBLIA HOVORÍ:

A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
(List Galaťanom 5,19-23)

NESIEME  OVOCIE DUCHA?

O ovocie Ducha Svätého treba prosiť. Keď ponesieme toto Ovocie, budeme veľmi šťastnými ľuďmi.

Niesli sme ovocie tela ( viď hore: a skutky tela sú zjavné:) a to z nás Ježiš zmyl v spovedi. Teraz dostanete Ducha Svätého, aby ste v budúcnosti niesli Jeho plody.

SEBAOVLÁDANIE – je veľmi dôležitým Plodom, o ktorý by sme mali denne všetci prosiť. Ak toto Ovocie Ducha Svätého nenesieme, nie sme schopní povedať NIE HRIECHU. Hrešíme lebo nám chýba SEBAOVLÁDANIE. Žijeme v tomto svete, ktorý je plný scestných lákadiel a okruch našich známych či priateľov zahŕňa aj svetských ľudí, ktorí vychutnávajú ponuky tohto sveta so všetkými pozlátkami a ak sa nebudeme ovládať, znovu zhrešíme.

Telo si žiada: alkohol – opilstvo; erotiku; drogy rôzneho druhu; vidieť násilie a zlo; veľa sexu – dieťa nie(antikoncepcia); ukájanie – masturbácia,  telo žiarli a chce hýriť – z roztopašnosti niekedy ani nevieme čo vlastne chceme a pod.

ODLOŽME  TIETO  SKUTKY  TELA,  PROSÍM A  BUDEME  ŽIŤ VEĽMI SPOKOJNE . SKÚSME ZACHRÁNIŤ TO, ČO SA EŠTE DÁ – SVOJU DUŠU.Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, ale svojej duši by uškodil.  Za čo človek vymení svoju dušu. Áno, kedysi sme aj my žili v telesných náruživostiach, ale v mnohých prípadoch to bolo  aj z veľkej nevedomosti. Chýbalo nám vyučovanie o týchto veciach. Získali sme možno aj nejaké zlozvyky, ktoré nás môžu premáhať ešte aj dnes. Chceme sa ich zbaviť, ale ide to veľmi ťažko. Nie že by nám Boh nepomáhal, ale nám to ide veľmi pomaly. Najlepším prostriedkom ako sa zbaviť zlozvyku je nahradiť ho dobrým zvykom. Pýcha a egoizmus nám dopomohli k zlozvykom; Láska a pokora nám pomáhajú ich premáhať a nahrádzať dobrými zvykmi. Aké veľmi dôležité je vyučovanie o týchto veciach už detí v škole, myslím, že mi dávate za pravdu. Rodičom často chýba odvaha, akoby sa hanbili o tom rozprávať.

Pavol nás povzbudzuje k boju: bojujte dobrý boj, nevzdávajte to nikdy; Nechajme sa poučiť Duchom Svätým, nemôžme sa Ho dotknúť, lebo je Duch, ale je veľmi silný a mocný, vždy ochotný nám pomáhať v boji proti zlu. Príď Duchu Svätý a chráň nás v tento deň pred hriechom. Príď a nauč nás ovládať a premáhať žiadostivosť očí a tela. Príď Duchu Svätý, prosíme o silu prinášať a niesť Tvoje ovocie.

5.00 avg. rating (96% score) - 1 vote
Uverejnené v Články
Jeden komentár pre “VRAJ, ŽE SOMÁR SPROSTÝ!
  1. Alena píše:

    Pane Ježišu,
    prosím Ťa, pomáhaj nám, aby sme nikdy v naších rodinách, v našich životoch, nemuseli znášať následky alkoholu.

    Mária, naša Matka, ochraňuj nás od tohto zla a vypros nám veľa
    milostí pre nás všetkých.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je streda 26. január 2022
Meniny má Tamara
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Timotej
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.

Matka Tereza