Vo svete pôsobí Satan.

“Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým” – volá sv. Pavol – (2 Sol 3, 3)
“A som si istý, že ani smrť ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.” (Rim 8, 38 – 39)
Nič nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky. Toto je nezvratná istota kresťana.
Je si vedomý, že vo svete pôsobí Satan, a vie, aké je v tom nebezpečenstvo (por.: Ef 6, 11 – 12). Ale vôbec nežije v strachu, lebo je si istý, že v Kristovi, svojom Pánovi a Majstrovi, bolo pôsobenie Satana s konečnou platnosťou premožené. Vyznáva svoju nádej, plnú radosti a dôvery, že sa naplno prejaví sláva Boha a vyvolených v nebeskom Jeruzaleme. Dokiaľ čaká, snaží sa bdieť ako hospodár, alebo ako panna, ktorá v podobenstve čaká na príchod Ženícha (por. Mt 24, 37 – 44; 25, 1 – 13). Usilovne rozmnožuje talenty, ktoré dostal do daru, aby bol uznaný za “verného a dobrého sluhu”, keď sa Pán vráti, aby zavŕšil svoje dielo (por. Mt 25, 14 – 30).

Maranatha. Príď, Pane Ježišu, príď. Naše srdcia ťa čakajú!

Modlitba
Otče na nebesiach, vo svojej veľkej láske si nám poslal svojho jednorodeného Syna. Skrze dar svojho Svätého Ducha daj, aby sme sa mu otvorili vo všetkých okamihoch nášho života.
Kiežby nás našiel pripravených a plných očakávania, keď príde v sláve. O to ťa prosíme v mene Ježiš. Amen.

5.00 avg. rating (96% score) - 1 vote
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je pondelok 16. máj 2022
Meniny má Svetozár
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Ján Nepomucký, kňaz, muč.
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nech každý, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší.
Matka Tereza