Tvoj život je ako

Písmená vyryté do skaly.

Čo je vyryté do skaly, tak to je tam nadlho. Keď je niečo vytesané do skaly, tak je to dosť ťažké odtiaľ odstrániť. Aj srdcia niektorých ľudí sú ako skala. Ak sa niečo zlé stane v ich živote, je pre nich ťažké, aby to odstránili, vymazali zo srdca. Ostáva to v ich srdciach dlhé roky. Nevedia, či nechcú odpustiť, nerozprávajú sa s niektorými ľuďmi, majú dlhodobých hnevníkov, pritom tieto a im  podobné veci(nenávisť, pýcha) škodia ich zdraviu. Môže ochorieť ich telo. Totiž držať si v srdci neodpustenie, nenávisť, je ako bublina na vode. Sú teda ako písmená vytesané do kameňa.

Písmená napísané do piesku.

Čo je napísané do piesku, tak to ja tam kratšie. Srdcia niektorých ľudí sú ako piesok. Ak sa niečo zlé stane v ich živote, je to pre nich veľmi bolestivé, nariekajú, bolí ich to. Ale vietor lásky a odpustenia príde a zotrie, vymaže tie písmená z ich srdca. Behom dvoch, troch dní, alebo po týždni sa vrátia do normálneho života. Hnevali sa, hrešili, ale prešlo ich to. Odpúšťajú a milujú. Milujú a odpúšťajú. Tak, ako sa stalo, tak sa aj odstalo. Zabudli na krivdu voči nim. Láska v ich srdciach je väčšia, ako bolesť, ktorá na nich dolieha.

Písmená napísané do tečúcej rieky.

Čo sa napíše do tečúcej rieky, tak to tam neostane ani sekundu. Srdcia niektorých ľudí sú ako taká tečúca rieka. Keď im niekto ublíži, majú slzy v očiach, ale nikdy neprestávajú milovať. Slnko ani jeden deň nezapadá nad ich hnevom. Nehrešia. Mnoho zlých vecí sa im stane v živote, ale ich to nevyvedie z miery. Nie preto, že sú blázni, ale preto, že sú inteligentní. Nie preto, že by to nechápali, ale vidia v tom niečo viac.

ŽIVOT PÁNA JEŽIŠA  BOL  AKO  PÍSMENÁ  NAPÍSANÉ  DO  TEČÚCEJ  RIEKY.

Viackrát ho chceli podchytiť v reči, strojili mu úklady, chceli ho zabiť, krivo proti nemu svedčili, obviňovali ho z rúhania, nazvali ho posadnutým, vytýkali mu rôzne veci, ako napr. neumývanie rúk podľa židovských predpisov, že Boha nazýva svojim Otcom, a tiež aj to, že sadal ku stolu s hriešnikmi. Ale Ježiš veľmi dobre vedel, že kam prišiel a nepotreboval, aby mu niekto o niekom vydával svedectvo, sám totiž vedel, že čo je v človeku. Pri stretnutiach s ľuďmi bol veľmi trpezlivý a láskavý. Sám povedal, že neprišiel sem plniť svoju vôľu, ale vôľu Otca, ktorý ho k nám poslal.

PÁN  JEŽIŠ  ŠIEL  CESTOU LÁSKY A ODPUSTENIA.

Pouvažuj teraz nad svojím životom. Nezatvrdzuj si svoje srdce, prosím ťa. Áno, veľmi sa ti ublížilo, to je pravda, prešlo od vtedy niekoľko rokov a neodpustil si. Čo tým chceš dokázať?

A teraz si predstavme, že aké dôležité je vždy odpúšťať ľuďom. Začiatok odpúšťania môže byť naozaj ťažký, ale keď vstúpime do odpustenia, teda odpustíme, máme potom z toho samé výhody. Ako keď roľník zasial zrno do zeme, tým išiel do určitého rizika, ale keď počas celého obdobia rastu zrna až do žatvy bolo počasie priaznivé, tak to riziko sa mu napokon vyplatilo. Sýpky mal plné obilia. Radoval sa z úrody. Tak sa budeš radovať v Duchu Svätom aj ty, keď odpustíš z hĺbky srdca svojmu blížnemu.

Najlepšie pre nás je, aby sme žili v láske a v porozumení so všetkými ľuďmi. Ubližovanie iným nebude nikdy našou voľbou, aj keď neraz ešte takéto myšlienky k nám prídu. Nech náš život je tečúcou riekou, ktorá zaraz odplaví to zlo, ktoré sa niekto snaží vpísať do našich sŕdc. Ochráň nás, Ježišu. Prosíme ťa a ďakujeme ti.

S prianím všetkého dobrého od Pána Váš brat Jaroslav.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je pondelok 16. máj 2022
Meniny má Svetozár
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Ján Nepomucký, kňaz, muč.
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nech každý, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší.
Matka Tereza