Pýtajme si vieru. Ďakujme za to čo máme.

Vo Svätom Písme sa dočítame o rôznych dobrách, ktoré sa týkajú Ježišovej lásky. Len čo je v nás jeho láska, rôzne druhy temnoty od nás odchádzajú.

A ako vieme, že máme Jeho lásku?

Ak konáme tak, aby sme sa mu páčili. Odkiaľ sa dozviem, že to čo robím sa mu páči alebo opačne, že sa mu to nepáči.  Zo Svätého Písma, z Katechizmu Katolíckej Cirkvi. A aby som to vlastne vážne aj bral, tak potrebujem mať vieru. 

Odkiaľ dostávame vieru. Môžeme ju získať vlastnou silou. Dá sa niekde kúpiť. Napr. v supermarkete. Určite nie.

Viera je dar. Je to úplný dar. Len skrze vieru môžeme mať Ježiša Krista vo svojom živote.

Ľudia prichádzali za Ježišom z rôznych pohnútok a On ich robil šťastnými.  Mnohí mýtnici a hriešnici prichádzali k Ježišovi a On im jednoducho odpúšťal hriechy a robil ich šťastnými. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí, hovorieval. A neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.  A tí, čo mali problémy s diablom. Aj tí prichádzali za ním a On im pomohol. Diabla z nich vyhnal a urobil ich šťastnými. Ak bol niekto chorý a šiel k Ježišovi alebo chorých k nemu  bratia, či priatelia priniesli na nosidlách, On ich často zázračným spôsobom uzdravil. A to im už vtedajší lekári nevedeli nijako pomôcť. Viete si predstaviť tú radosť uzdraveného človeka.

A toto všetko robil Ježiš s láskou. Ľudia prijímali jeho lásku a prijímali od neho všetko, teda aj vieru. Poznávali, ako veľmi ich tento človek miluje a čo všetko pre nich robí. Nič za to nečakal. Žiadne denáre, ani drachmy. Len, aby aj oni milovali svojich bratov a sestry. A všeličo iné im ešte hovoril, rada ho počúvali. Takto ešte nikto nehovoril a dlhé hodiny ho vydržali počúvať. Nebolo im dlho. A keď nemali nič so sebou na jedenie, Ježiš sa aj o to postaral. Postupne sa otvárali pôsobeniu Božej milosti. Jeho slová začali padať do úrodnej pôdy a prichádzala viera do ich srdca. Uverili v neho.  Viera je darom Božej lásky a milosti.

Ježiš im zotieral každú slzu z očí. Istá žena mala iba jedného syna a ten zomrel. A už ho niesli na cintorín. Plačúca matka kráčala za tými, ktorí niesli jej mŕtveho syna.  Ježiš ju už z ďaleka videl, ako plače. Videl vlastne ten smútiaci sprievod. Prišiel k nej a povedal jej: Mama už neplač. Ježiš jej syna vzkriesil k pokračovaniu pozemského života. Vrátil jej ho živého a povedal jej, aby už neplakala. A tak vlastne osušil jej slzy.  A ľudia s Ježišovej lásky a moci boli úplne hotoví. Nikdy také niečo nevideli a keby to nevideli na vlastné oči, čo sa dialo okolo Ježiša a skrze neho, nikdy by takým rečiam o zázrakoch neuverili. V jednoduchosti je krása a práve tí najjednoduchší ľudia v tých časoch Ježiša najviac milovali. Im bolo odkryté poznávať tajomstvá Božieho kráľovstva. Otvorili mu svoje srdcia a On ich prehojne požehnával. Tí, ktorí si o sebe mysleli, že niečo v ľude znamenajú, neboli veľmi nadšení z toho čo Ježiš robil a vyučoval. A tak vznikali rôzne trenice  okolo jeho osoby. Ježiš však nad všetko vyzrel, poznal ich zmýšľanie a snažil sa ich rozumnými otázkami a odpoveďami priviesť  k poznaniu pravdy.

A ten istý Ježiš je tu s nami aj v roku 2013 a to každý deň. Veríš tomu? Pýtajme si vieru. Pane Ježišu, daj nám väčšiu vieru.

Aj dnes ho tí chudobnejší viac milujú a nasledujú . Tým však nechcem povedať, že tí čo majú dostatok všetkého, ho nemilujú.  Avšak čím viac toho máme, tak nás to vlastne aj viac zamestnáva. Istá manželka raz spomenula svojho manžela, že keď ľahne do postele, tak aj vtedy rozmýšľa o tom, kde by bolo najlepšie investovať zarobené peniaze, aby boli ešte väčšie zisky. A môže nás to potom úplne pohltiť. Ďakujme za to čo máme. Dnes, keď počujeme Kristov hlas, nezatvrdzujme si svoje srdcia. Ochotne urobme všetko, čo nám povie. Majme však vieru  a zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu. Amen.

Prijímajme od Pána lásku a prosme o milosť, aby sme sa mu páčili vo všetkom našom počínaní. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista si často obnovujme svoje krstné sľuby. Vyznávajme mu v našich kostoloch lásku, ale nielen tam. Túžme po vyšších daroch milosti. V tvojich zámeroch s nami Pane, kto sa ti varovná. Toľko dobra si pre nás urobil, že nikto z ľudí to nevie spočítať. Požehnávaj nás a naplň naše srdcia láskou. Amen.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články, Slovo na dnes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je streda 27. máj 2020
Meniny má Iveta
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Augustín z Canterbury
ľubovoľná spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Veľa dosiahne ten, kto miluje.

Tomáš Kempenský