Poškvrňuje ťa niečo a nevieš sa toho zbaviť.

Blažený muž,………, čo bdie nad svojou rukou, aby nerobila zle.

U proroka Izaiáša je to takto napísané, a sám Pán Ježiš, o niekoľko storočí neskôr, nás povzbudzuje alebo vyzýva k bdeniu nad svojou rukou, slovami, ktoré sa možno nečítajú ľahko:

“A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla” (Mt 5, 30).

A bdieť máme aj nad svojim zrakom:

“Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla” (Mt 5, 29).
“Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci” (Mt 5, 28).

Keď človek zabudne bdieť alebo prestane vnímať blízkosť Boha, prítomnosť Boha vo svojom srdci, tak potom, keď ho začnú napádať zlé myšlienky, môže sa stať veľmi rýchlo, že sa spustí a svojimi údmi začne robiť neprístojné veci. Môže ma moja pravá ruka prinútiť k tomu, aby som ja dnes kradol? Určite nie! Pán Ježiš sa vyjadril o zlých veciach, ako je napr. krádež, vražda, cudzoložstvo, smilstvo, sebaukájanie, opilstvo, gamblerstvo, drogovanie, pornografia, pýcha…, že to vychádza zo srdca človeka.  A toto všetko poškvrňuje človeka a ešte mnohé iné ďalšie veci. Pokrm, teda to čo jeme, nás nepoškvrňuje, ale to, čo vychádza z nášho srdca. A ruka a iné časti tela sa potom toho stanú nástrojom. A nemalo by to tak byť. Ruka ako taká nepoškvrňuje človeka, ale keď ju človek používa na zlé praktiky, tak potom sa môže stať, že začne trpieť aj celé telo. Podobné je to aj so zrakom. Máme sa snažiť odvracať svoj zrak od zlého. Nepozerať sa na zlo. Ježišovi záleží na našom živote a preto nás vyzýva k bdeniu nad svojou rukou, nad svojim zrakom. On nám uzdravuje srdcia, keď ho o to prosíme. Buďme vytrvalí v našich prosbách. Mnohé zlozvyky len tak ľahko nechcú od nás odísť.  Sú tu aj ľudia, ktorí nám pomôžu (odborníci, lekári, kňazi). Osloviť ich naozaj môže byť náročné. Človek nesie v sebe pocit hanby a je to pre neho ponižujúce, ale keď to človek urobí, osloví ich, zdôverí sa im so svojim problémom, tak k uzdraveniu je potom veľmi blízko. V modlitbe, každý deň vzývaj meno Pána a pros ho:

Pane Ježišu, uzdrav moje srdce od týchto zlých vecí, nerestí (buď konkrétny), lebo ma to poškvrňuje a ničí to moje telo. Nechcem už používať údy tela na hriešne veci. Zachráň ma, uzdrav ma. Pomôž mi, prosím ťa. Ty si môj Boh a Pán. Daj mi väčšiu vieru. A tvoja milosť mi stačí. Uvedomujem si jej dôležitosť pre spásu mojej duše. Zažeň na míle ďaleko odo mňa pýchu a naplň ma pokorou. Amen.  Ďakujem ti, Ježišu môj.

5.00 avg. rating (97% score) - 2 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život.

sv. Tomáš Akvinský