Nie si len telo.

Pochválený buď Ježiš Kristus.
“Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.
Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju” (Mt 13, 44 – 46).

Nebeské kráľovstvo je realita. Ale žijeme vo svete v ktorom nie všetci ľudia veria v túto realitu života. A preto sa zameriavajú len čisto na pozemský život. Tu sa chcem mať dobre, hovoril mi istý známy a čo bude po smrti, pokračoval, to mi bude jedno. V skutku každý človek sa tu na zemi chce mať dobre, ale pri poznávaní nášho Pána Ježiša Krista, je to zmýšľania predsa už len o niečom inom. Veriť v Krista je predovšetkým milosť – je to dar. Jedna vec je však veriť v Krista a druhá vec je konať podľa jeho slova. Mnohí ľudia skutočne z lásky ku Kristovi neváhali všetko opustiť, všetkého sa zriekli, len aby s ním mohli žiť naplno už tu na zemi a potom naveky v nebi. Toto rozhodnutie urobili za výdatnej pomoci Božej milosti. Túžili po Bohu, po Bohu živom. Hľadali a našli ten vzácny poklad a tú cennú perlu. Verím, že aj ty si sa našiel v Kristovi a On je tvoj Pán. Nevymenil by si ho za nič na svete. Sme v prípravách na Nebeské kráľovstvo. Dobre robia tí ľudia, ktorí túto prípravu nejak nepodceňujú a ani ju neodkladajú niekde do budúcnosti. Mám ešte čas atď. Poznáte to. Tie nemúdre panny z podobenstva, ktoré Ježiš vyrozprával, chýbal im olej a už potom, keď prišiel ženích, ony tam chýbali, pretože sa zapodievali kúpou oleja. Aj dnes človek namiesto toho, aby išiel do kostola a vzdal Bohu chválu a slávu, venuje sa trebárs nakupovaniu alebo inej činnosti prospešnej naozaj len telu. To telo si vieme udržiavať, doprajeme mu priam všetko, samozrejme podľa finančných možností a hmotného zabezpečenia, ale dušu, je nám zaťažko pre ňu niečo urobiť. A malo by to byť opačne. Ježiš, náš Pán, príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Čo už potom bude môcť človek urobiť, nebude môcť svoju dušu vymeniť za nič na svete. Vzdajme Pánovi chválu aj dnes a buďme mu vďační. Tú podstatnú vec, Pavol, apoštol, tak krásne vystihol: “Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete aj konáte, čo sa jemu páči” (Flp 2, 13). Nech je to pre nás nadovšetko, uprednostňovať Ježišove záujmy pred tými svojimi. Prosíme ťa, Ježišu, aj teraz o túto milosť. Amen.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život.

sv. Tomáš Akvinský