Lk 18, 35 – 43; Ide tadiaľto. Je tu s nami.

Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období; Je naozaj veľmi dobré mať vieru.

Dnešné evanjelium:

Keď sa Ježiš približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaľto.“ Tu vykríkol: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu.

Keď sa priblížil, opýtal sa ho: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ On odpovedal: „Pane, aby som videl.“ A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“ A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu (Lk 18, 35 – 43).

Je naozaj veľmi dobré mať vieru.

Celý náš život je vlastne dôvera a viera. Veriť znamená mať dôveru v druhého človeka. V kresťanskom živote znamená veriť všetkému čo Ježiš Kristus povedal, urobil, prisľúbil a je to zapísané vo Svätom Písme. Ale často je našim problémom to, že my neveríme. Aj to spravil Ježiš, veď už dobre. To bolo vtedy. Teraz som ho toľko krát prosil(a), aj sa viac modlím ako inokedy a nič sa nezmenilo. Problém nikdy nie je v Ježišovi, žeby pre mňa, pre teba alebo kohokoľvek na zemi, nevedel to a to urobiť. On je vždy ten istý, včera, dnes a naveky. Tak ako pred rokmi uzdravil slepca, tak aj dnes môže slepému človekovi navrátiť zrak. Alebo aj z inej choroby tela môže uzdraviť ktoréhokoľvek človeka na zemi. Dnes, zajtra… Ježiš je ten istý a jemu je všetko možné. Veríš tomu!

Ak máme vieru v Boha, tak čo to pre nás znamená! Že, my, máme žiť podľa Desatora (desať prikázaní) a Boh všetko v našom živote na dobré obráti. Nasledovanie Krista zahŕňa v sebe zachovávanie jeho prikázaní. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania, hovorí Pán Ježiš. Ak však jeho prikázania nezachovávame, môžeme povedať, že ho milujeme. Môžeme, povedať totiž môžeme všetko. Nie sme tu na zemi ako siroty, drahí bratia a milé sestry. Ježiš je tu s nami. On nám chce teraz pomáhať v každej oblasti nášho života. Hovorím teraz, pretože táto prítomná chvíľa nám patrí. Minulosť už nevrátime späť a budúcnosť nám ešte nepatrí. Avšak keď chceme, aby tá naša budúcnosť bola blažená a boli sme spasení, musíme na tom aj my, každý z nás popracovať, respektívne spolupracovať s Božou milosťou. Slepcovi sa dostalo veľkého uzdravenia. Avšak jeho život ďalej musel pokračovať v spojení s Kristom, s jeho milosťou, lebo ináč by mu to nič neosožilo. Ideme životom ako pútnici a ideme za svojim Dobrým pastierom – Ježišom, kedysi sme možno od neho aj odišli, bola to chyba, priznajme si ju, ale teraz si s vierou od neho pýtajme milosť, aby sa to v našom živote už nikdy nezopakovalo. A prosme ho o to vrúcnejšie, aby nám pomáhal s našimi slabosťami, ktoré sme nešťastne nadobudli, keď sme si išli svojou cestou, alebo mali aj nedostatočnú výchovu v tej a v tej veci. Nevedeli sme, že aké dôsledky to do nášho života môže priniesť. Nebojme sa však, Ježiš je tu s nami, aby nám so všetkým pomáhal. Uverme v neho. On nás uzdravuje aj potichu, v hĺbke srdca, nemusia všetci o tom vedieť. Pokorné srdce človeka sa mu veľmi, veľmi páči a v ňom veľmi rád prebýva – žije.

A znovu aj dnes ťa Pane prosíme, posilni našu vieru. Daj nám väčšiu vieru. Nech sa na každom z nás naplní Pane tvoja vôľa, tak ako Ty chceš. Či už trpíme vo svete, hoci pre nikoho z nás to nie je príjemné, nech sa na každom z nás naplní Tvoja vôľa, Pane. Veď komu na tejto zemi, Ježišu, môžeme viac dôverovať ako tebe! Alebo koho máme viac milovať ako teba! Len tebe a jedine teba. Čo však sami od seba dokážeme! Nič. Zmiluj sa nad nami, Ježišu a vyslyš nás. Vyslyšal si prosbu slepca, môžeš tak vyslyšať prosbu aj kohokoľvek z nás. Dôverujem ti Ježišu. A viem, že pre prosiaceho s vierou, ak prosí v tvojom mene Otca, dostáva sa mu uzdravenia a mnohých milostí a darov pre budúcu blaženosť –  spásu. Nech je od nás ďaleko aj akékoľvek vystatovanie sa. Silní vo viere sa majú, podľa tvojho slova, slabých vo viere ujať a nie ich súdiť. Prosíme ťa za obrátenie hriešnikov, zvlášť za tých, ktorí práve teraz najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Amen. S vďakou v srdci, my, prosiaci a túžiaci po spáse. Amen.

5.00 avg. rating (98% score) - 3 votes
Uverejnené v Články, Slovo na dnes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je nedeľa 3. júl 2022
Meniny má Miloslav
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Tomáš, apoštol
14. nedeľa v cezročnom období
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Duša plná radosti ukazuje ľuďom, čo dáva Boh svojim verným.
Josef Hlouch