Vinica na prenájom. Podobenstvo.

Pán Ježiš povedal ľudu podobenstvo o istom človeku, ktorý vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval. Skúste si teraz v pamäti zalistovať, ako to pokračovalo ďalej. Po určitom čase k nim poslal sluhu, potom aj druhého…, tretieho, … nakoniec k ním posiela svojho milovaného syna. Pomyslel si totiž, že k nemu azda budú mať úctu. No, nemali. Spolčili sa proti nemu a zabili ho. Majiteľ vinice potom s nimi urobil rázny koniec.

Keď im Ježiš toto podobenstvo vyrozprával, pozrel sa na nich a povedal: “Čo teda znamená, čo je napísané: “Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným”? Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozdlávi.”

Tým dôležitým kameňom pre stavbu domu je On sám. A tak teraz nahraďme slovo dom, slovom život. Preto buď pokojný a neboj sa, ak svoj život staviaš na Ježišovi. Je to tá najlepšia vec, akú môžeš tu na zemi robiť. Ježišovi tu všetko patrí. On nám prichystal zem na obývanie, aby sme tu mohli žiť. Prenajal nám ju. Ona je výlučne Jeho vlastníctvom. Lenže človek v pýche na toto môže zabudnúť. Svoje sebecké záujmy začne stavať vyššie, aj nad Ježiša. Najsmutnejšie na tom je, že ho zavrhne. Áno, človek v nerozvážnosti, v nerozumnosti, v namyslenosti dokáže v živote urobiť aj takýto nerozvážny krok a maximálne nerozumný.

Minulý týždeň, v piatok, animátori s prvoprijímajúcimi deťmi robili na fare sieť z motúzkov a rybičky z papiera. Pred svätou omšou som pred oltár priniesol mohutný kameň, ledva som ho uniesol. A keď potom deti prinášali v sprievode s obetnými darmi tú zhotovenú sieť s rybičkami, tak som ju položil na ten kameň. A povedal som im, deti buďte vždy na tomto kameni, ktorý predstavuje Ježiša. Musíte stavať svoj život na Ježišovi, pretože to je tá najrozumnejšia vec na zemi. Prosím Vás o to. Predstavte si, že by ten kameň teraz z veľkej výšky dopadal na Vás. Čo by sa s vami stalo? Rozdlávil by vás. A keby ste sa z nepozornosti niekedy zošmykli a padali dolu a videli by ste ten kameň, ako miesto vášho dopadu, dolámali by ste sa. Že je to tak?
Pán Ježiš nikomu z nás nechce ubližovať, veď On je láska, čo však chce, aby sme sa slobodne rozhodli pre neho. Uverili mu a nasledovali ho. Musíme sa teda aj poučiť z podobenstiev a príkladov, ktoré nám povedal, či odovzdal, prostredníctvom svojho Svätého Ducha. Je to potrebné pre našu spásu.
Nech nás nič neodlúči od Ježiša, drahí bratia a milé sestry, všetci vieme, že je tu na zemi dosť utrpenia a rôznych bolestí, dotýka sa to i nás a neraz sami trpíme, ostaňme však na kameni (na skale), ostaňme v Ježišovej láske.

V Kristovom kráľovstve dosiahneme oslávenie našich duší (budúca sláva) a Ježiš vzkriesi v posledný deň aj naše telá k večnému životu. Povzbudzujme sa slovami Písma a prijímajme sviatosti Cirkvi, ktoré nám pomáhajú udržiavať život na zemi v bdelosti. Buďme však aj veľmi opatrní, keď sa stretávame s ľuďmi, ktorí neveria v Krista. Nehovorím, že ich nemáme mať radi, ale buďme opatrní. Sú tu aj učenia, náuky, ktoré hlásajú nejakí ľudia a snažia sa podchytiť ľudí pre svoju vec. Netreba sa spovedať kňazovi, svätá omša je modloslužba a pod. K falošnému učeniu patrí aj reinkarnácia (prevtelovanie duší). Neverte týmto veciam, prosím Vás. V Bratislave na ulici sa mi neraz prihovorili dvaja mladí ľudia v oblekoch alebo aj dve dievčatá a náš rozhovor prebiehal o tom, respektívne spýtali sa ma, že či poznám Ježiša Krista a tak sme sa rozprávali o tejto dôležitej Osobe pre nás. Boli to ľudia z Cirkvi Ježiša Krista svätých posledných dní (mormoni). Povedal som im, že ja nemôžem súhlasiť s ich učením a pridržiavam sa učenia, tak ako ho hlása katolícka Cirkev. Verím v prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii, čo oni okrem mnohých ďalších vecí popierali. Znovu som im povedal to isté, nemôžem s vami súhlasiť a rozišli sme sa v pokoji. Ježiš nás učí láske a Ježiš chce, aby sme milovali všetkých ľudí. Zasievať nenávisť a vyhrážať sa ľuďom, vydierať ich, ničiť ich, to nie je Ježišovo učenie. Iba Ježiš má tú skutočnú konečnú moc nad človekom, On všetko rozsúdi spravodlivo. Ja mu dôverujem a prosím ho, aby ochránil môj život pred zlým. Chcem byť na kameni, ani nie pod kameňom, ani vysoko nad kameňom, ale na ňom. Chcem s ním žiť, dotýkať sa ho a prijímať Jeho lásku. Amen.

5.00 avg. rating (96% score) - 1 vote
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je utorok 6. december 2022
Meniny má Mikuláš
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Mikuláš, biskup
ľubovoľná spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Boh nevzbudí nijaké želania, ktoré by nechcel splniť.
sv. Terezka z Lisieux