Dobre sa mať tu, po smrti nič nie je.

Je smutné, keď medzi veriacimi ľuďmi existujú nepriateľstvá a sváry. Prečo sa to stáva? Sme pokrstení katolíci. To je pravda, ale kresťanstvo sa môže dotýkať len úrovne našej pokožky. Kresťanstvo zostáva len na našom povrchu.
Roznecuj v nás lásku, Pane. Prijímajme Božiu milosť s prosbou, aby v nás vzrastala láska k ľuďom. Keď nemáme záujem milovať ľudí, pomáhať im, tak Božiu milosť prijímame nadarmo. “Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo” (2Kor 6, 1).  Keď nemilujeme človeka, ktorého vidíme,  ako môžeme milovať Boha, ktorého nevidíme.  Keď si vyberáme ľudí, ktorých budeme milovať, tak kresťanstvo sa dotýka len úrovne našej pokožky.  Náš Majster si nevyberá, že koho bude milovať a koho nie. On ťa jednoducho miluje za každých okolností a miluje tvojho suseda a nás všetkých. V jednej farnosti sa istá pani prestala so mnou rozprávať len preto, že ma videla na ulici rozprávať sa s jej susedou. Už dlhšie bol medzi nimi nejaký “nevyriešený” problém. A mnohé veci sú medzi ľuďmi nevyriešené, neodpustené a zlo nelásky zotrváva s nimi, namiesto toho, aby sa ho zriekli a zmierili sa. “Brat s bratom sa súdi – a to pred neveriacimi?! Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi sebou. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu?” (1Kor 6, 6 – 7)  Položme si otázku, že či máme opravdiví záujem o Božie kráľovstvo alebo sme mysľou stále len na zemi.
V mojej bývalej práci som mal kolegu, ktorý býval v susedstve budovy farského úradu. A  občas povedal vulgarizmus na adresu farára. Nemal rád kňazov. Snažil som sa ho zahriaknuť, keď začal nadávať a hrešiť. Najviac zabralo to, keď som mu povedal: “Tvoj syn má na jazyku takéto vulgarizmy, ako ty. Si mu  v tom vzorom. Chceš, aby takto komunikoval s ľuďmi. Mne sa to nepáči.” Tento môj kolega nebol vychovávaný vo viere a tak si myslel, že farári sú to a to. Nechcem to rozpisovať. Zatiaľ nezakúsil Ježišovu lásku a duchovné hodnoty mu nič nehovorili. Zaujímal sa o pozemské hodnoty, ktoré mu zaručia, aby sa mal dobre v živote. Mať dostatok všetkého, mať zdravie, dožiť sa vysokého veku, ale o večný život sa nezaujímal. Prikláňal  sa k téze: Dobre sa mať tu, po smrti nič nie je. Napriek jeho názorom som ho mal rád, ako človeka. Veľa krát ma autom odviezol na ubytovňu. To som už rok študoval teológiu diaľkovo. Viem, že Ježiš ho miluje.
Ako kňaz som neraz zakúsil krivdu aj od takých katolíkov, ktorí boli každý deň na svätej omši. Raz o mne hovorili, že som si sám napísal ďakovný list a dal som si ho prečítať farníčke na konci svätej omše, keď som odchádzal z farnosti.  Inokedy rozširovali o mne klamstvá, výmysly.  Uprostred noci mi búchali na okná fary.  Všetko sa dá vydržať s Božou láskou. Sú to nepríjemné veci, keď Vás ľudia hanobia a falošne obviňujú, mysliac si, že všetko im prejde k dosiahnutiu ich zámeru, aby sa Vás prinajmenšom zbavili. Pán Boh bude ich Sudcom, nie ja. Ja som svoju dušu vo mne upokojil a utíšil. 

Do našich ľudských sŕdc rozlieva Duch Svätý Božiu lásku. Chvála ti, Duchu Svätý. Vďaka ti, Duchu Svätý. Človek si však môže zatvrdiť srdce voči Božej milosti. Tvrdohlavo ju môže odmietať. Môže stavať dom na piesku. Môže mať nedostatok oleja v lampe. Môže umožniť satanovi, aby ho obral o zasiate slovo do neho. Môže ho ovládať pýcha. Môže ho ovládať chamtivosť. Božia milosť napriek tomu všetkému nasleduje človeka. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. Boh vyčkáva na príhodný čas, je trpezlivý s človekom a čaká, kedy človek na neho zavolá a zaraz mu pomôže vstať z jeho biedy. Často som vďačný Pánu Bohu práve týmito slovami: “Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.” Neraz som bol ponorený až po krky v bahne svojich hriechov. Pán však vie vyslobodiť človeka z každej tiesne. On to aj robí. Tak veľmi nás miluje.
Dostali sme milosť veriť v Krista. Rozhodli sme sa nasledovať Ježiša. Učme sa od neho.
Keď sme už zakúsili, že aký dobrý je Pán, tak bude ľahšie pre nás odložiť všetky nepriateľstvá a sváry. “Odložme všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie a ako novonarodené deti túžme po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby sme od neho rástli na spásu” (1Pt 2, 1 – 2). Duch Svätý nám dáva nefalšované duchovné mlieko a keď ho prijímame vzrastáme v láske. To je dôležité, aby vzrastala láska v nás. Budeme milovať ľudí bez rozdielu a pomáhať im. Keď vzbĺkneme hnevom pre nejakú vec alebo okolnosť, tak pred západom slnka to už nebude pravda. Prestaneme sa hnevať.
Zamýšľajme sa nad Božím slovom. Študujme ho, rozjímajme nad ním. Umožnime mu, aby nás preniklo až do špiku kostí. Z Božieho slova vychádza sila, ktorá nás uvedie do plnosti lásky. A tak láska v nás bude vždy silnejšia, ako bolesť. S jasnou mysľou budeme žiť v nádeji, že utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Amen.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je pondelok 16. máj 2022
Meniny má Svetozár
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Ján Nepomucký, kňaz, muč.
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nech každý, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší.
Matka Tereza