Buď čistý, lebo nečistému sa veľmi ťažko káže.

Prosím Vás, modlite sa za nás kňazov, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu. Viem, že to nie je jednoduché mnohým veciam odolávať. Každý kňaz, ktorý už vlastne neslúži ako kňaz, zanechal túto službu, v našej krajine veľmi chýba, ako pastier, učiteľ a služobník všetkých. Je to veľká strata. Pamätajme na Ježišove slová: “Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!” A úhlavný nepriateľ – diabol, on sa snaží stavať brata proti bratovi. Nikoho sa tak nebojí, ako vysväteného kňaza. Vo svete, v ktorom môže niečo zlé napáchať, sa usiluje zdiskreditovať kňazský stav. Na niektorých miestach sa mu to darí viac, zvlášť tam, kde kňazi spáchali vážne delikty.

Otec biskup Rudolf Baláž nám na duchovných cvičeniach pred diakonskou vysviackou povedal, že čo sa stalo v nedeľu v jednom kostole. “Farár, ktorého si všetci veľmi vážili, ich prekvapil. Po omši vyhlásil, že toto bola jeho posledná bohoslužba a odchádza nielen z farnosti, ale aj z kňazstva. Ide sa ženiť (civilný sobáš). Mnohí veriaci plakali. Pred kostolom mu chceli podať ešte naposledy ruku a ktorým sa to podarilo, trasľavým hlasom vyznávali, že je to aj ich vina. Pretože len prijímali Božie dary z jeho rúk,ale málo sa zaň modlili. – Čo k tomu dodať? Postoj veriacich bol pekný,ale treba priznať aj to, že sa málo modlil predovšetkým sám kňaz. Ktovie kedy držal v rukách Breviár a ruženec? Ktovie,kedy naposledy meditoval. Takéto pády, totiž, neprichádzajú náhodou. Tie sú dávno pripravované ľahostajnosťou toho, ktorý mal ponuku a veľkú šancu byť svätým. Je to vždy zdesenie, ak nositeľ svetla – Lucifer sa tak nešťastne vnútorne pokazí, že jeho krásne meno stane sa hrôzou. A to je vždy vtedy, ak z apoštola vyrastie Judáš.” (z poznámok z duchovných cvičení)

Diabol pokúša kňazov, aby sa nemodlili (Breviár, ruženec), nekázali a ani nežehnali. Keď kňazi takýmto pokušeniam podľahnú, prestanú sa modliť, nekážu a ani nežehnajú, ľahko sa sami dostanú do osídiel zlého. Otec biskup Rudolf Baláž nám pred kňazskou vysviackou povedal i takéto rady: “Buď čistý, lebo nečistému sa veľmi ťažko sedí v spovednici. Jednak ho to nebaví, ale aj každý počutý hriech sa mu stáva novou výčitkou. Kto má pomôcť ľuďom, ktorí sú deptaní zlobou, ak nie kňaz čistého srdca? Buď čistý, lebo nečistému sa veľmi ťažko káže. Nachádza sa vo vnútornom protirečení. Ten, kto často prichádza do styku s hriechom, má byť čistý, aby sa v špine neutopil. Zachovaj si čistotu mysle v pohľadoch, slovách i skutkoch. Rozdávaj svoj čas, sily i nadanie, ale žiarlivo si chráň svoju vnútornú morálnu čistotu.” (z poznámok z duchovných cvičení)
Nestalo sa mi, že by som s otcom biskupom Rudolfom, nebol v osobnom kontakte aspoň raz do mesiaca. Chodil na kňazské rekolekcie a na prvú v sobotu v mesiaci na Staré Hory – Fatimská sobota. Takmer vždy sa ma spýtal na modlitbu, že či sa modlím, rozjímam, adorujem a pod. To ma aj tak povzbudzovalo k tomu, aby som tieto veci praktizoval v mojom kňazskom živote, a nedaj Bože, aby som klamal otcovi biskupovi. Je smutné, keď otec biskup navštívi kňaza vo farnosti až vtedy, keď preveruje nejakú sťažnosť na neho.
Veľmi rád spomínam na každodenné ranné modlitby Breviára + ruženca, spolu s veriacimi, v kostole v Brezne – Mozorníkovo. Niekedy nás bolo aj dvadsať. To sa nedalo, že nemodliť sa. Ďakujem Vám, že ste čítali tieto riadky a viete, že aj kňaz, keď sa hlavne sám nemodlí, nepostí, nerozjíma nad Božím slovo, môže zlyhať. A tie delikty sú zarážajúce a bolestné pre celú Cirkev. Médiá preto nenechávajú ani nitku suchú na kňazskom povolaní v Katolíckej cirkvi. Vo svojich vyjadreniach ho tak opovážlivo degradujú a dehonestujú. Ale Pán Ježiš stojí za kňazským povolaním v Katolíckej cirkvi, On ho ustanovil, a v každom čase povoláva do tejto hodnosti mužov po celom svete, aby pravdivo a verne hlásali evanjelium novým a novým generáciám. On bude spravodlivo súdiť všetkých svojich kňazov, ale aj tých, ktorí chcú odstrániť kňazský stav zo sveta.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je utorok 6. jún 2023
Meniny má Norbert
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Norbert, biskup
ľubovoľná spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Stále ohlasujte evanjelium. A ak je to nutné, použite aj slová.

sv. František z Assisi