Mesačné archívy: november 2013

Čo sa nedá kúpiť za peniaze?

Štyri najpotrebnejšie veci na zemi, ktoré si za peniaze nemožno kúpiť: 1. Detský úsmev; 2. mladosť, keď už odišla; 3. lásku dobrej osoby; 4. vstup do neba, keď sa už život skončil; Takto to napísal istý čitateľ nemenovaného denníka, ktorý

Odpustenie bolo cestou po ktorej Ježiš kráčal.

V prvej polovici 19. stor. sa udial veľmi zvláštny prípad v USA. Zatkli istého muža, ktorý mal na svedomí vraždu. Samozrejme, že mu to aj dokázali a odsúdili ho na trest smrti. Vtedajší prezident však tomuto odsúdenému mužovi udelil milosť,

Jeho dom bol zachránený! A to je veľká milosť.

V Cézarei žil istý muž, menom Kornélius, stotník kohorty, zvanej Italská. Bol nábožný a bohabojný s celým svojim domom. Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu. Boží anjel prichádza k nemu a oslovuje ho: “KORNÉLIUS!” – TVOJE 

Prídem Otče a oslávim Tvoje meno s mojimi bratmi a sestrami.

Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Boh nás v nedeľu všetkých volá a pozýva do kostola. Odmenou nám bude On sám a  spoločenstvo bratov a sestier. Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Hlavná loď

Každé dieťa je Bohom plánované. A Boh chce, aby sa deti rodili.

S akou hĺbkou a nádherou vyjadril túto pravdu žalmista, inšpirovaný Božím Duchom: “Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril talk zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a

Prekvapenie pre teba
Dnes je utorok 4. október 2022
Meniny má František
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

František Assiský
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nikto nemiluje seba opravdivo, iba vtedy, keď miluje Boha.
(sv. Augustín)