Každé dieťa je Bohom plánované. A Boh chce, aby sa deti rodili.

S akou hĺbkou a nádherou vyjadril túto pravdu žalmista, inšpirovaný Božím Duchom:

“Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril talk zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.

Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil” (Ž 139, 13 – 16). 

A napísané máme i ďalšie svedectva, inšpirované Božím Duchom:

Prorok Jeremiáš 1 kap., 4 a 5 verš:  Pán prehovoril ku mne takto:  „Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa,za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“

Druhá kniha Machabejcov 7. kap., 22 a 23 verš:  Svoju ženskú myseľ upevňovala mužskou odvahou  a povedala im (matka svojim synom): „Neviem, ako ste povstali v mojom lone; ja som vám nedarovala ani dych, ani život, ba ani údy som umele neusporadovala na vytvorenie každého z vás. Preto Stvoriteľ sveta, ktorý spôsobuje vznik človeka a vytvára bytie všetkých vecí…

Pavlov list Galaťanom 1kap., 15 a 16 verš:  Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi…

Chválime Ťa, Bože, za naše matky, ktoré nás nosili pod srdcom a tešili sa na naše narodenie. Prvá matka na tejto zemi – Eva,  po pôrode svojho prvého syna povedala: “Získala som človeka od Pána” (Gn 4, 1). Áno, všetci sme od Pána a tak isto to mohli po našom pôrode povedať aj naše matky. Nevieme však, že či to tak vtedy povedali, skôr nie ako áno, ale čo vieme je skutočnosť, že nás prijali, dovolili nám narodiť sa a s láskou sa o nás aj starali. Dal si nám dobré a milé mamy a to bez nejakých našich zásluh. Ďakujeme Ti, Bože.

My by sme teraz chceli, aby všetky matky, ktoré čakajú dieťatko boli milé, šťastné, dobré a milosrdné. Aby už ani jedna z nich nešla na potrat. Pane Ježišu, ja teraz viem o troch ženách, ktoré čakajú dieťatko a oni sa veľmi tešia, chodia aj na sv. omše a majú z detičiek radosť. Ty však vieš o všetkých tehotných ženách na zemi a spomedzi nich je aj veľa takých, ktoré zosmutneli, keď sa dozvedeli, že čakajú dieťatko. Niektoré sú vstave pokušenia sa dieťatka vzdať, zničiť ho – jeho malé telíčko. Prosíme Ťa, za život týchto detičiek a za ich matky. U Teba je veľa možností, ako priviesť tieto matky k správnemu zmýšľaniu a k správnemu rozhodnutiu sa. Pomôž im a osvieť im myseľ a rozum. Keď už nie sú veriace, tak nech sa držia aspoň zdravého uvažovania.  Veď Ty chceš, aby sa detičky rodili. A Ty sa vieš postarať o každé svoje dieťatko. Ústami proroka Izaiáša si nám povedal: “Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba” (Iz 49, 15). Nech je zvelebené Tvoje sväté meno, Pane a nech raz všetci uvidíme tvoju nádheru a slávu. Láska Ťa priviedla k tomu, aby si nás stvoril a s láskou sa o nás aj staráš.  Ženy – matky, vedzte, že Pán vie o vašom dieťatku, ktoré nosíte pod srdcom a On sa postará o jeho i Vaše potreby. Dôverujte mu, prosím.

Mnohým manželkám, Pane, sa doposiaľ nepodarilo otehotnieť.  A to už niekoľko mesiacov, či rokov. Sú nešťastné, ako aj Ráchel bola nešťastná, ale jej lono si potom otvoril pre plodnosť. A keď počala a porodila Jozefa, vtedy povedala: “Pán odňal moju potupu” (Gn 30, 23).

Pane Ježišu Kriste, prosíme Ťa za ženy, ktoré žijú v manželstve a túžia sa stať matkami, otvor ich lono pre plodnosť. Aj na túto stránku srdcepastiera nám mnohé manželky napísali svoje úmysly modlitieb s prosbou za počatie a narodenie zdravých detičiek.  Zhliadni na ne láskavo a tiež na ich manželov a Tvoja sila, ktorej dôverujeme, nech spôsobí to, že budú mať svoje vlastné deti.  Áno, Pane, veríme Ti, klaniame sa Ti a milujeme Ťa. Ak tvoj plán je však úplne iný, tak my ho nechceme zmeniť.  Pretože Ty vždy chceš pre nás to najlepšie. A Ty poznáš aj našu budúcnosť.

Niektoré  manželské páry sa rozhodli adoptovať si dieťatko, ktoré rodičia, či len matky samé, opustili alebo z nejakého iného dôvodu sa o ne nemohli postarať. A tak si im zveril do výchovy svoje deti. Požehnávaj týchto rodičov a ďakujeme Ti za ich rozhodnutie pre adopciu.

Náš Pán, Ježiš Kristus, si nás denne po mene pripomína, a z Eucharistie prichádza na nás všetko požehnanie. On má nad nami všetku moc a vládu jemu sa bude zodpovedať každý človek.  Ďakujme mu za dar života a učme sa od neho. On nám môže kedykoľvek niečo dať, ale kedykoľvek nám môže niečo aj vziať. A tak keď dnes niečo nemáme, tak zajtra alebo neskôr to mať môžeme. Nášmu Bohu je všetko možné. Nestrácajme dôveru, lebo ju čaká veľká odmena. Pán najlepšie vie, čo potrebujeme, ale rád načúva aj našim prosbám. A často nám dáva aj to, o čo v modlitbách prosíme, lebo nás nesmierne miluje. Veríme, že mnohé neplodné manželky predsa otehotnejú a tie, ktoré nemali s otehotnením problém a doposiaľ nesprávne uvažovali, sa nakoniec správne rozhodnú za život, za narodenie svojho dieťatka. Veď prečo robiť  to, čo sa Bohu nepáči a čo ani pri zdravom uvažovaní nesmieme urobiť. Zničiť život dieťatka v lone ženy. Aké ma žena na to dôvody? Žiadne. Ak nebudeme milosrdní, ako obstojíme na jeho súde bez milosrdenstva. Pán sa vie postarať o každé svoje dieťa.

Udeľ Pane, všetky možné milosti ženám, ktoré sú tehotné a nech pokojne prebehne pôrod ich detičiek. Nech ich matky sú silné a ochotné plniť tvoju vôľu. Potešuj ich Pane a stoj pri nich v radostiach, ale i v ťažkostiach. A nech sú vždy krásne ich materinské srdcia, naplnené láskou z hora. Láskou, ktorá  všetko verí, všetko znáša, všetko dúfa, všetko vydrží.   Ďakujeme Ti, Bože, naša spása.  V Tebe žijeme, hýbeme sa a sme. Amen.

4.83 avg. rating (96% score) - 6 votes
Uverejnené v Články, Slovo na dnes
Jeden komentár pre “Každé dieťa je Bohom plánované. A Boh chce, aby sa deti rodili.
  1. Alena píše:

    Otec na nebesiach, prosím Ťa o Tvoje požehnanie pre ženy v mojej rodine. Zošli všetkým veľa milostí a daruj im zdravé dieťatko.

    Mária, naša mama, Matka milosrdenstva, prosím, vypros všetkým milosrdenstvo u Svojho syna.

    Pane, zmiluj sa, prosím Ťa, zmiluj sa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je streda 7. december 2022
Meniny má Ambróz
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Ambróz, biskup, uč.C.
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Boh nevzbudí nijaké želania, ktoré by nechcel splniť.
sv. Terezka z Lisieux