Mesačné archívy: september 2013

7 podmienok pravosti malého cirkevného spoločenstva

„ Malé spoločenstvá sú nádejou Cirkvi!“       Ján Pavol II. Ján Pavol II. chcel týmto svojím výrokom povzbudiť a podporiť malé spoločenstvá a dosvedčiť, že ich prítomnosť v Cirkvi nie je zlým znakom, ale je naopak nádejou a budovaním Cirkvi. Každé

Celibát vychádza z viery. Má aj svoj historický základ.

Ponechanie celibátu potvrdil II. vatikánsky snem 7. 12. 1965  2390-timi hlasmi koncilových otcov (biskupov). Len 4 hlasy boli proti. Prečo Cirkev tak trvá na bezženstve svojich kňazov? Prečo je to tak, že kňaz, ktorý nezvládne celibát, spôsobí veľké pohoršenie? Keď

Všedný deň

Náš Nebeský Otec pracoval šesť dní a siedmy zasvätil. Hľa, príklad, ktorý máme nasledovať v námahách o chlieb a o večný život! Človek pomenoval šesťdňové úsilie svojich rúk a svojho umu ako všedný deň. Pre mnohých tento výraz vyznieva ako

Prečo nedeľa a nie sobota! A prečo ju svätiť? Ako?

Nedeľa má svoj základ v Kristovom vykupiteľskom diele. Preto prijatie jej svätenia, alebo znesvätenia, je predovšetkým rozhodnutím sa pre vieru alebo proti nej. Príchodom Krista na túto zem a hlavne po Jeho zmŕtvychvstaní záväzné nariadenie o sobote prestáva. Nastupuje prvý

Dieťa – dar od Boha

Mala som raz kolegu, ktorý mal so svojou manželkou desať detí. Bola to skvelá rodina, ktorej členovia si vždy našli čas na to, aby pomáhali nielen jeden druhému, ale aj ľuďom okolo seba, ktorí boli chudobnejší, pričom o nich sa

MÁTE DOMA ALKOHOLIKA

Nepomáha ani časté dohováranie. Sebaovládanie je veľmi dôležitým plodom, Ducha Svätého, o ktorý by sme mali všetci prosiť. Ak toto ovocie nenesieme, nie sme schopní povedať NIE hriechu. Hrešíme, lebo nám chýba sebaovládanie – sila z hora. Žijeme v tomto

Svedectvo zo života známeho svätca.

V živote svätého Antona Paduánskeho sa stala prekvapujúca udalosť, ktorú všetci dobre poznajú. Žil raz heretik menom Guillardo, ktorý napriek početným obráteniam, ktoré sa stali vďaka kázaniu svätého Antona, neveril v skutočnú prítomnosť Ježiša  v Eucharistii. Tento heretik mýlil ľudí

Prekvapenie pre teba
Dnes je utorok 4. október 2022
Meniny má František
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

František Assiský
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nikto nemiluje seba opravdivo, iba vtedy, keď miluje Boha.
(sv. Augustín)