Varovanie z neba. Vráťme sa k Ježišovi a k jeho Láske. Vráťme sa.

Včera som chytil do rúk istú knihu a povedal som si, kde ju len tak otvorím, tak to si prečítam. A pri čítaní toho textu som tak trošku aj zmeravel a nebolo mi všetko jedno. A toto je text, ktorí som večer čítal a dnes ráno znovu. Predkladám Vám ho v plnom znení:

“Ja som vaša Matka, ktorá tak veľmi trpí. Aj dnes vylievam množstvo sĺz zo svojich milosrdných očí. Chcem vám tým dať najavo, aká veľká je bolesť Nepoškvrneného Srdca vašej nebeskej matky.  Moje Srdce je prebodnuté hlbokými ranami. Moje Srdce je ponorené do mora bolestí. Žijete bez toho, aby ste vedeli, aký osud vás očakáva. Trávite svoje dni v stave nevedomosti, nevšímavosti a úplnej nevery. Ako je to len možné, veď som toľkými rôznymi spôsobmi a mimoriadnymi znameniami varovala pred  nebezpečenstvom a upozorňovala som vás na krvavé skúšky, ktoré sa teraz dostavujú!

Pretože ľudstvo neprijalo moje opakované výzvy na obrátenie, ľútosť, návrat k Bohu, postihne ho najväčší trest, aký ho v celej histórii len mohol postihnúť. Bude to omnoho väčší trest, ako bola potopa. Oheň príde z neba a väčšina ľudstva bude zničená.

Ježišova Cirkev je poranená hroznou nákazou nevernosti a odpadlíctva. Panuje zdanlivý pokoj, ako keby bolo všetko v poriadku. Ale v skutočnosti je Cirkev je preniknutá stále narastajúcou neverou, ktorá všade šíri veľkú apostázu. Mnohí biskupi, kňazi, rehoľníci a veriaci už neveria. Už stratili opravdivú vieru v Ježiša a v jeho evanjelium. Preto musí byť Cirkev očistená prenasledovaním a krvou.

Do Cirkvi vnikli nejednotnosť a rozkol, boj a antagonizmus (význam tohto slova: nezmieriteľné protirečenie, protiklad, protichodnosť, nepriateľstvo). Sily bezbožníctva a slobodomurárstva, ktoré sa votreli do jej vnútra, dokázali narušiť jej vnútornú jednotu a zakaliť lesk jej svätosti.

Toto sú časy, ktoré som predpovedala, keď kardináli sa postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom, kňazi proti kňazom a stádo Kristovo budú trhať pažraví vlci, ktorí sa vkradli v podobe nevinných a mierumilovných baránkov. Medzi nimi sú i takí, ktorí zaujímajú vysoké a zodpovedné postavenie a prostredníctvom nich sa satanovi podarilo preniknúť až do vedenia Cirkvi a tam pôsobiť.

Biskupi a  kňazi svätej Božej Cirkvi, aká veľká je dnes vaša zodpovednosť! Pán má v úmysle žiadať od vás vyúčtovanie, ako ste spravovali jeho vinicu. Ľutujte, proste o odpustenie, robte pokánie a buďte svedomití v plnení úloh, ktoré vám boli zverené.

Vždy viac sa hreší. Na hriech sa už nepozerá ako na zlo – túžia po ňom, vedome ho chcú a už sa nespovedajú. Nečistota a nehanebnosť pokrývajú domy, ktoré postavila vaša vzbura.

Preto krváca moje Srdce – pre zatvrdlú neveru a tvrdosť vašich sŕdc. Moje Srdce krváca, lebo vidím, akí ste nevšímaví a bezcitní voči mojim materinským výzvam.

Moje Srdce krváca, lebo vidím, že vaše cesty sú pokryté krvou a pre svoju zanovitosť nechcete pochopiť, čo vás očakáva.”

Tieto slová nájdete v tzv. Modrej knihe: Kňazom, najmilším synom Panny Márie, str. 525 – 527; Dongo (Como),  6. september 1986, Výročie zázraku slzenia v Dongu a prvá sobota mesiaca.

Modlime sa, modlime sa a modlime sa. Robme pokánie a kajajme sa. Vráťme sa k Ježišovi a k jeho Láske. Modlime sa za našu Cirkev a dôverujme Kristovi, ktorí povedal, že bráni pekelné ju nikdy nepremôžu.  Ostaňme v našej Cirkvi a s láskou, milosrdenstvom, odpustením  a so skrúšeným a pokorným srdcom sa snažme ošetriť jej tvár.  Modlime sa a prosme o jednotu medzi kardinálmi, biskupmi, kňazmi a postavme Boha na prvé miesto vo svojich životoch. Prosme o túto milosť. Mária, matka Božia, prihováraj sa za nás.  Aj Cirkev na našom Slovensku sa nevyhla nejakým takým problémom a nastali tu určité nezhody a problémy, dokonca aj medzi biskupmi, avšak sme tu na to, aby sme nikoho nesúdili, ale v pôstoch, v modlitbách, v odpustení, v bratskej láske a v pokore prosili o jednotu a pokoj v našej krajine.  V poslušnosti sa zrodila naša spása a buďme aj my poslušní našej Cirkvi. Cirkev živého Boha je stĺpom a oporou pravdy. (1Tim 3, 15)

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články, Slovo na dnes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je streda 27. máj 2020
Meniny má Iveta
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Augustín z Canterbury
ľubovoľná spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Veľa dosiahne ten, kto miluje.

Tomáš Kempenský