Kňaz je Božou slabosťou. Prečo?

Ak sa kňaz modlí za svojich ľudí, je to účinná modlitba. Tak ako kedysi Mojžiš stál medzi Bohom a ľuďmi, tak aj  dnes kňaz stojí medzi Bohom a ľuďmi.

Kňaz je Božou slabosťou. Prečo? Lebo, keď sa kňaz modlí za svoj ľud, Boh musí počúvať a požehnať ten ľud. Nebesia sa otvoria.

Preto satan pokúša kňazov, aby sa nemodlili a nekázali. Kňaz má učiť ľud Božím veciam. Povedať jednou vetou alebo dvomi nejakú myšlienku, tak  to nie je vyučovanie. To je len zjednodušenie povinností. Myšlienku môžem niekomu napísať SMS-kou alebo mailom.

Ak sa kňaz prestane modliť a prestane aj kázať, tak sa môže stať, že  ľudia vo farnosti začnú upadať na duchu a budú viac menej žiť len telesný život.  A to je ako voda pre mlyn zlého ducha. Nahráva mu to do kariet.  Môže zotročiť množstvo ľudí. Preto diabol pokúša kňazov, aby sa nemodlili a nekázali. Nech robia čokoľvek a majú množstvo rôznych aktivít, len nech sa nemodlia a nekážu.

V Cirkvi sa traduje príslovie: “Kde je kňaz svätý – tam sú ľudia horliví; kde je kňaz zbožný – tam sú ľudia počestní; a kde je kňaz len počestný – tam sú ľudia bezbožní.” Ako vidieť podľa tejto odpozorovanej životnej skutočnosti, platí asi takéto pravidlo: Vnútorný život tých, ktorí sú vedení, je obyčajne o stupeň nižšie od života vodcu. Možno na základe tejto skúsenosti sa vyjadril Pius X. takto: Na uskutočnenie Kristovho kráľovstva na zemi nie je nič potrebnejšie ako svätosť kňazov. Veď veriaci vždy nasledujú svojich pastierov.” Aspoň by to tak malo byť.

Raz večer  sa ukázal na predmestí Paríža katolícky kňaz. Bolo to v porevolučných časoch, ladených ostro proti Cirkvi. Mládenci si z neho začali robiť posmech, ale jeden z nich pokročil aj ďalej. Chytil kameň a hodil ho do kňaza. Dobre mieril, lebo mu rozbil hlavu. Krv mu stekala po tvári. Kňaz sa pokojne zohol a zdvihol zo zeme ten kameň, ktorým ho ten mladík trafil. Vložil si ho do vrecka a povedal: “Ďakujem, chlapče, tento kameň vložím do základov kostola, ktorý tu začnem pre vás budovať.”

A kňaz dodržal prísľub. V tomto parížskom predmestí vystaval kostol, zasvätený Božej Matke sv. Ruženca. A môžeme do tohto kostola aj dnes vstúpiť a pomodliť sa tam.

Svätosť človeka, a tým viac kňazov, obracia aj rany na dobro a posvätenie iných. Najmä na posvätenie nepriateľov. Bez svätosti toto robiť nemožno.

Kňaz je zvestovateľom Božích právd. V apoštoláte pre Kristovo kráľovstvo je veľmi dôležité hlboké vnútorné presvedčenie kňaza. Pius XI. hovorí: “Kňaz, ktorý sa neusiluje svojim životom potvrdiť učenie, ktoré hlása, búra jednou rukou to, čo druhou vybudoval. Boh naopak veľmi požehná prácu tých apoštolov, ktorí sa usilujú o svoju identitu. To, čo iných učia, aj sami žijú. Aj život je vtedy ako rieka, ktorá polieva polia veriacich a vieru hladujúcich duší.”

Sám Ježiš chcel, aby kňazi boli “svetlom sveta” a “soľou zeme.” Nie len pekným učením, lež aj svojím osobným príkladom podľa Kristovej náuky a Jeho živého vzoru. Keď odchádzal z tohto sveta, modlil sa vo svojej veľkonočnej modlitbe k Otcovi a svätosť tých, ktorí sa k nemu budú hlásiť a s týmto úmyslom obetoval aj svoj život. “Otče, posväť ich pravdou.”

Prosím Vás, bratia a sestry, modlite sa za nás kňazov, aby sme aj medzi sebou žili bratskú lásku. Nie tak z donútenia, ale skutočne, opravdivo, tak ako to Kristus od nás vyžaduje.  Veď aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. V tom je zahrnuté, že sa aj modlia spolu, radia sa spolu, v súčasnom modernom svete píšu spolu aj na jednu stránku alebo na viacero stránok svoje úvahy, kázne, obedujú spolu a nenosia v sebe rivalitu a konkurenčný boj. To je potom veľmi smutné a nie bratské.

Prosím o modlitby za nás kňazov. Ďakujeme.

 

4.33 avg. rating (88% score) - 3 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je streda 7. december 2022
Meniny má Ambróz
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Ambróz, biskup, uč.C.
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Pokorný, aj keď sa mu dostane zahanbenia, uchová si pokoj, lebo sa spolieha na Boha a nie na svet.
Tomáš Kempenský