Dôveruj Ježišovi. Vo svojej slabosti uvidíš jeho silu.

“Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša, a brat Sostenes Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým aj všetkým, čo vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.
Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní, tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi, takže vám nechýba nijaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.” (Prvý list Korinťanom − 1 Kor 1, 1 – 9)

V Kristovi nám bolo darované všetko a Pavol ustavične vzdával vďaky za dar milosti. Robme to isté aj my všetci, ktorí sme dostali milosť veriť v Krista. Buďme vďační! Pavol v Druhom liste Korinťanom spomenul aj určitý osteň, ktorý mu strpčoval život: “A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa nevyvyšoval. Preto som tri razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, ale on mi povedal: Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.” (2 Kor 12, 7 – 9)

“Stačí ti moja milosť.” (2 Kor 12, 9) Vďaka ti, Pane, za túto odpoveď.
Buďme vďační! “Verný je Boh, ktorý nás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.” (1 Kor 1, 9) Dôverujme Bohu a buďme si istý, že sa medzi nami upevní svedectvo o Kristovi, takže nám nebude chýbať nijaký dar milosti. To však neznamená, že nám tu na zemi nebude nič strpčovať život, alebo nejaký človek. Kristus nás však bude vždy posilňovať až do konca. Keď sa k Nemu budeme modliť, povie nám: “Stačí ti moja milosť.” Nevychvaľujme sa pred ľuďmi svojimi úspechmi, ale radšej sa chváľme svojimi slabosťami, aby v nás prebývala Kristova sila. Pán Ježiš hovorí, že vo svojej slabosti uvidíte moju silu. V stredu, 29.augusta 2018, sme niektorí bratia  a sestry z farnosti putovali autobusom na horu Butkov a už na mieste, keď sme išli pešo na horu(765 m n. m.) , sme si konali pobožnosť Krížovej cesty. A počas meditácie zazneli aj tieto slová z Denníčka svätej Faustíny: “Či máš lásku, spoznáš tak, že po prežitých nepríjemnostiach, nestratíš pokoj, ale modlíš sa za tých, od ktorých si zakúsila bolesť a želáš im dobro.” Len do pokorného a skrúšeného srdca vstúpi Láska. Boh je Láska. V pokornom a v skrúšenom srdci človeka má Boh svoj príbytok. Amen.

5.00 avg. rating (96% score) - 1 vote
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je piatok 5. marec 2021
Meniny má Fridrich
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Teofil, biskup
féria
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Je to láska, čo umožňuje zachovávať prikázania, a či zachovávané prikázania plodia lásku? Kto by sa škriepil, že láska nie je prednejšia? Kto totiž nemiluje, nemá prečo zachovávať prikázania.
Sv. Augustín