Dialóg o Bohu

Verím v niečo. Niečo musí existovať. A zjavilo sa ti to niečo? Nie. Ak sa ti to niečo nezjavilo, tak ťa to nemôže milovať. Nezdá sa ti? A veriť v niečo čo ma nemiluje, tak to by som ja nechcel – aj takýmto spôsobom vediem dialóg s ľuďmi, s ktorými sa bežne stretávam na ulici, v obchode a pod. Raz ma viezol služobným autom jeden pán do mesta a cestou sme sa rozprávali. Prišli sme  aj k téme “viera v Boha.” On  tvrdil, že Boh neexistuje a poukázal aj na zlo vo svete. A tak som mu položil otázku, ako by charakterizoval seba samého, ako človeka v tom najhlbšom bytostnom význame. Odpovedal: “ja som článok potravinového reťazca.” A ja som sa mu a všetkým s ktorými sa stretávam snažil vysvetliť, prečo ja verím v Boha.

Boh existuje.  On sa zjavil v Ježišovi Kristovi pred 2000 – rokmi, ktorý povedal, že prišiel od Otca. Zjavil nám  Otcovu lásku. Ako mňa miluje Otec, tak Ja milujem Vás. Ja verím v slová Ježiša Krista. Verím tomu čo hlásali apoštoli, ktorí videli Pána po jeho Zmŕtvychvstaní, dotýkali sa ho, jedli s ním. Boh sa stal človekom. Miluje nás. V takého Boha ja verím, ktorý ma miluje. Pri prechádzke mestom som stretol ženy, ktoré sa verejne na ulici hlásia k svedkom jehovovým. Rozprával som sa s nimi, a spýtal som sa ich, že či naozaj veria, že v nebi bude len 144.000 vyvolených. Odpovedali: Áno.  A ja som im povedal, že Boh nás miluje a chce nás mať všetkých pri sebe v nebi, nie len 144.000 vyvolených. Naša farnosť Prievaly je katolícka. Našou úlohou je, aby sme svojim životom a vo svojom prostredí svedčili o Bohu, ktorý nás miluje a na kríži sa za nás obetoval. Ak veríme v Boha, ale vo svojom živote sa tým neriadime a ani sa vôbec nesnažíme – daj Pane, aby sa to zmenilo. Daruj Pane obrátenie nám, ktorí nie vlastnou vinou Ťa nepoznáme. Kde je Boh v tomto okamihu? Stojí vedľa teba a kamkoľvek pôjdeš, bude ťa sprevádzať. A to je pravda. Môžem to dosvedčiť.  Ježiš od nikoho z nás nieje ďaleko. KLOPE NA TVOJE SRDCE. NEPOČUJEŠ HO. Určite to nie je Jeho problém, že ty ho nepočuješ. SKÚS ÍSŤ NIEKDE DO SAMOTY, DO TICHA.   Svet nám púta zmysly, rozum natoľko, že Jeho nepočujeme a nevidíme. Potrebujeme Božiu milosť, aby sa pred našimi očami odkrylo to, čo je teraz pre nás zahalené. Túž po Božej milosti. Volaj ako slepý Bartimej. A nájdeš poklad a veľmi vzácnu perlu – Božie kráľovstvo.

Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Jediný skutok lásky k Bohu v čase suchopádnosti má väčšiu hodnotu ako mnoho skutkov v čase nadšenia a útechy.
František Saleský