Cena človeka

Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!

Všemohúci pozná našu cenu! Golgota o nej svedčí. Eucharistia o nej hovorí. Človek žijúci v milosti posväcujúcej je chrámom Ducha Svätého.

Milosť je priazeň, nezaslúžená pomoc, ktorú nám Boh dáva, aby sme odpovedali na jeho pozvanie stať sa Božími deťmi, adoptovanými synmi, účastnými na Božej prirodzenosti a na večnom živote. Milosť je účasťou na Božom živote, uvádza nás do dôverného vzťahu trojičného života.

Ako si nás cení Pán Boh: Žalm 8, 5-9;

“Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?

Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil

a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk.

Všetko si mu položil pod nohy: ovce a všetok domáci statok aj všetku poľnú zver,

vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe po dne morskom.

Ako sa ceníme my sami?

Ja viem, že Boh je so mnou. Na mňa nemôže zabudnúť aj keď so len človek. Zakusujem jeho starostlivosť denno denne a som šťastný, že som ďaleko od toho, ktorý ma nenávidí. Rád trávim čas v samote s Pánom. Boh do mňa vložil večnosť a urobil to z čistej lásky. Nenávidím hriech, protiví sa mi ohováranie a skúmam svoje vnútro: “Hlbočina je človek a jeho srdce je priepasť.” Denne pozývam Boha do tejto priepastnej hlbiny a túžim aby odpočíval v mojom najhlbšom ja. Mám svoju dôstojnosť, som človek. Boží Duch ma kŕmi svojim ovocím a svet túži vidieť človeka s ovocím Ducha. Poníženosť, pokora dvíha človeka a smetisko sa premieňa na krásnu záhradu, v ktorej má Boh svoje zaľúbenie.  Nebeský Otec do nás vložil túžbu, o ktorej ľudsky hovoríme: vrodená, a je to túžba duše po Ňom samom. Po Bohu žízni moja duša po Bohu živom, kedyže už prídem k nemu a uzriem Jeho Tvár. Nájdi túto túžbu vo svojom srdci hneď teraz, nečakaj na zajtra a zaraduješ sa tak, ako nikdy predtým. Pochopíš časnosť tohto pozemského života. Na veci tohto sveta sa budeš pozerať z nadhľadom a budeš jasne poznať sám seba.

Nechaj ohováračov hovoriť

Ďakujem Ti Bože za večnosť, ktorú si do mňa vložil. Nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou.

Beriem Tvoje Slovo vážne. Nohy si mi postavil na skalu a kroky upevnil. Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám Tvoj zákon.

Hovorme s Bohom a o Bohu celý deň, svojím perám hovoriť nebráňme, veď Jeho milosť nemožno skryť. Sme síce biedni a úbohí, no Pán sa stará o nás.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Slovo na dnes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je pondelok 25. september 2023
Meniny má Vladislav
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Kleofáš
féria
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nebojím sa jeho úderov, lebo aj v najtrpkejšom utrpení stále cítim, že je to jeho dobrotivá ruka, ktorá bije.
(sv. Terezka)