Dôveruj Bohu

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ (Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 22)

Z najväčšieho morálneho zla, zo zabitia Božieho Syna, Boh vyvodil svojou nesmiernou milosťou najväčšie dobro, a tým je zmŕtvychvstanie a oslávenie Krista a naše vykúpenie.
Boh po stvorení neponecháva svoje stvorenie samo na seba. Nielen že mu dáva bytie a jestvovanie, ale v každom okamihu ho aj udržiava, Mužovia a ženy veľkej viery kedysi hovorievali: veď ani jeden dych nemôže byť bez Božej pomoci, veď nič bez toho nedokážeme. Daj nám väčšiu vieru, Pane.
Boh v poriadku udržiava náš život a naše zdravie. A to je obrovský dar. Vedia to najlepšie tí, ktorým sa to zdravie z nejakých príčin pokazilo. Možno si naň nedali dobrý pozor, nechránili si ho, ale môže to byť aj Božie dopustenie, aby sa tam prejavilo to detinstvo Božie, že aj v ťažkostiach vedia títo ľudia obetovať svoj kríž.

V médiách nám novinári rok čo rok predsúvajú pred oči rôzne známe mafiánske popravy z minulosti a zo súčasnosti nás tiež informujú o zabitiach z domova i zo zahraničia. Čo na to povedať! Sú veci, ktoré ľudia so slobodnou vôľou vedia urobiť a sú to tragické, krvavé, zlé veci, ako je zranenie, zmrzačenie a zabitie človeka. Boh nikdy nechce morálne zlo, ale ho iba dopúšťa vzhľadom na slobodu stvorení.
Čo si vyvolíš v tej slobode, ktorú ti dal Boh. “Vyvoľ si život, aby si žil ty aj tvoje potomstvo; miluj Pána, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a viň sa k nemu – lebo on je tvoj život a dlhý vek.” (prvé čítanie – svätá omša)
Človek si môže vyvoliť aj tú širokú cestu, ale raz príde na každého koniec(smrť) a všetci nebudú môcť vstúpiť dnu bránami mesta, ale len tí ľudia, ktorí robili pokánie za svoje hriechy a odvrátili sa od zlého.
Tých ľudí, ktorí milujú Pána, svojho Boha, poslúchajú jeho hlas a vinú sa k nemu celým svojim srdcom, svet nenávidí. Je to zvláštne, ale je to tak. Keď človek zakúsi skutočnú lásku a oddane nasleduje Ježiša Krista, svet ho začne nenávidieť. Napriek tomu majme dôveru k Ježišovi.

Boh vo svojej všemohúcej prozreteľnosti môže vyvodiť dobro aj z následkov zla a to aj z morálneho, ktoré zavinili jeho tvory.
Dôverujem ti Ježišu. Volím si život a šťastie. Chcem ťa milovať celým svojim srdcom, z celej svojej sily a duše a blížneho svojho ako seba samého. Duchu Svätý, ďakujem ti, že mi vlievaš do srdca túto lásku. Amen.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je pondelok 1. jún 2020
Meniny má Žaneta
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Justín, muč.
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Čím opravdivejšie a dokonalejšie budeme dôverovať Bohu, tým zjavnejšie pocítime jeho prozreteľnosť.

sv. František Saleský