Mesačné archívy: august 2015

Spása je našou blaženou budúcnosťou.

Spása je konečným výsledkom nášho života tu na zemi. Spása je dar. Spása, ktorú získal Pán Ježiš spásnou činnosťou, najmä smrťou a zmŕtvychvstaním, nie je v nás ešte dovŕšená. Ľudia i celý svet, všetci sme ešte v očakávaní záverečnej spásy.

Ďakujeme ti, Duchu Svätý.

Ježiš povedal:  “Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.  Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten,

Moje srdce úbohé

Vykonali sme si dobrú svätú spoveď. Ale nezostaňme len pri tom. Prosme dnes Pána Ježiša, aby vstúpil do nášho vnútra tak, ako vstúpil kedysi do večeradla. O otcovi biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi OSBM, som sa dočítal, že keď už ako

Hirošima

Táto skutočná udalosť je zo života pátra Pedra Arrupeho S.J., ktorý sa narodil 14.11. 1907 v Bilbau a zomrel v Ríme 5. 2. 1991. Bol v poradí 28. generálnym predstaveným Jezuitov. Ako 38-ročný opísal jeden zo svojich silných zážitkov, ktorý

Darujme Bohu naše deti

Neobyčajne pekným príkladom kňazsky zmýšľajúcej ženy a matky, ktorá sa veľmi veľa modlila za povolania, je matka rodiny Angličanka Eliza Vaughanová. Eliza po svadbe s plukovníkom Johnom Francisom Vaughanom v lete 1830 prestúpila napriek odporu svojich príbuzných na katolícku vieru.

Otec nás všetkých

Ako sa vznešený a láskavý pozemský otec stará o svoje deti a vie im prepáčiť aj najväčšie priestupky, tak aj Pán nakladá s nami, lenže vo väčšej miere sa prejavuje jeho láska k nám. Dôvodom tejto nekonečnej lásky Pána k

Dobré svedomie a pokora, to musí byť spolu.

Svedomie spočiatku varuje, potom je stále tichšie, až nakoniec sa neozve a človek ide akoby slepý týmto životom. A sprievodnými znakmi takého spôsobu života sú prehnaná láska k peniazom, rozvrátené rodiny, opustené deti, alkoholizmus, drogy, hýrenie, okrádanie štátu, či osôb,

Prekvapenie pre teba
Dnes je utorok 4. október 2022
Meniny má František
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

František Assiský
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nikto nemiluje seba opravdivo, iba vtedy, keď miluje Boha.
(sv. Augustín)