Mesačné archívy: august 2011

Poďakovanie Pánovi

Ďakujem Ti, Bože, za tvoju lásku, vďaka Ti za pomocnú ruku, ktorú nám neustále vystieraš, vďaka Ti za to, že nás miluješ napriek našej úbohosti a nevďačnosti, vďaka Ti za lásku, ktorou nás obklopuješ i vtedy, keď my Ťa prestávame

Modlitba k sv. Jozefovi za rodinu

Svätý Jozef, buď nám otcom v srdci svojom vždy milostnom. Daj miestečko prosbám našim ochraňuj nás časom každým, vypros milosť domu nášmu, stálu svornosť v dobu každú, by sme v láske a pokoji Bohu vždycky verní boli, by nás tu vždy

Boh premenil môj stôl

V meste na sídlisku bola partia mladých ľudí, ktorí sa naplno oddávali svetskému spôsobu života. Často to preháňali s alkoholom a boli nemiestne vulgárny. V noci ich bolo počuť po celom sídlisku. Jednoduchí ľudia mali z nich strach. Na mladé

Pane, je málo tých, čo budú spasení?

A budem ja, v tvojom kráľovstve? Čo dnes odpovie Ježiš na tieto alebo podobné otázky! To isté, čo hovoril počas svojho verejného účinkovania apoštolom a svojím súčasníkom: “Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť,

Boh má svoj plán

Prečo tento pohár nie je ako táto fľaša – lebo manažér v podniku má svoj plán. Manažér je človek, ktorého primárnymi aktivitami sú manažérske funkcie. Je to človek, ktorý plánuje, organizuje, vedie a kontroluje ľudské, finančné a informačné zdroje. Manažér

Otázky na skúšku – birmovka 2011

Pochválený buď Ježiš Kristus. Pozdravujem všetkých birmovancov z Prieval a Žehnám Vám. Chcem Vám okrem iného povedať, že sa za Vás modlím a prosím aj ja Vás o modlitby za mňa i za všetkých farníkov z Prieval. Dátum veľkej slávnosti “udelovania

Chcel som ho len povzbudiť

Počas mojej 2-ročnej pastierskej starostlivosti o chorých a trpiacich v Brezne som v jedno popoludnie navštívil oddelenie pre dlhodobo chorých pacientov v starej nemocnici. Vošiel som do jednej z izieb na oddelení zo súhlasom službu konajúceho zdravotného personálu a hneď

Banka Pána Ježiša

Jeho banka bude existovať do konca sveta. Nemôže skrachovať, lebo Ježiš dal svoje slovo. On, čo povedal a povie je Pravda. Nikto z ľudí to nemôže zmeniť. Ponúka tie najvyššie úroky. Nebojme sa do nej vložiť svoje úspory, všetko.  Výnosy

Ježiš povedal

NASLEDUJ  MA,  UČ  SA  ODO  MŇA,  KONAJ  TOTO  NA  MOJU  PAMIATKU; Keď chceme nasledovať Ježiša, musíme si všimnúť jednu vec:  súčasníci Pána Ježiša, ktorí išli za ním, zanechali niektoré veci; Slepý Bartimej, zanechal na mieste plášť a išiel za ním;

Seven Gifts of the Holy Spirit

Sedem darov Ducha Svätého (Iz 11, 2-3): 1. Wisdom 1. Dar múdrosti 2. Understanding 2. Dar chápania (rozumu) 3. Counsel 3. Dar rady 4. Fortitude 4. Dar sily (odvahy) 5. Knowledge 5. Dar poznania 6. Fear of the Lord 6.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
Prekvapenie pre teba
Dnes je utorok 4. október 2022
Meniny má František
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

František Assiský
spomienka
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nikto nemiluje seba opravdivo, iba vtedy, keď miluje Boha.
(sv. Augustín)