2 Kor 11, 3 – 4; Bojím sa o vás.

Veriaci v Krista a konkrétnejšie laici stoja v prvej línii života Cirkvi. Mnohí sa skutočne veľmi snažia a budujú Cirkev a posväcujú svet. Ale pozor, pri každom apoštoláte platí podmienka: zotrvať pri Kristovi, pri jeho Cirkvi – neoddeľovať Krista od Cirkvi a opačne.

Ak má niekto správny úmysel, v každom prípade vykonáva užitočné poslanie a nebude v Pánovej vinici škodiť.

Pozor si však musíme dávať na takých “kresťanských (nekresťanských) učiteľov,” ktorí učia náuku o reinkarnácii a mnohé iné ďalšie bludné učenia. “Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neskazilo a neodchýlilo od úprimnej a čistej oddanosti Kristovi, ako keď had zviedol Evu svojou ľstivosťou. Lebo vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného Krista, akého sme my nehlásali, alebo prijímate iného Ducha, akého ste nedostali, alebo iné evanjelium, aké ste neprijali” – apoštol Pavol v Druhom liste Korinťanom 11, 3 – 4, píše, bojím sa o vás, lebo vy spokojne znesiete falošné učenie, falošné kázanie. Každý dobrý pastier sa takto vyjadruje, pretože má oprávnené obavy o svoje ovečky. Záleží mu na svojich farníkoch. Bdie nad nimi. Vidíte aj dnes, že taký svedkovia Jehovovi sa veľmi snažia presvedčiť kresťanov o správnosti ich učenia, pričom popierajú Božstvo Ježiša Krista, ale toto nie je zdravé učenie. Ako zareagujeme na činnosť Jehovových svedkoch a iných falošných učiteľov?! Bez zlosti a nenávisti, ale nemenej rozhodne a silne! Slušne ich odmietnime. Buďme veľmi opatrní na to, že koho počúvame a nemyslím teraz len na svedkov Jehovových. Lebo vystúpi veľa tzv. “znalcov Biblie,” a budú hlásať svoje učenie, možno túto ich bludnú činnosť budú sprevádzať aj rôzne znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Nesmieme všetkému uveriť.  Čítajme si denne, pokiaľ je to možné Sväté Písmo a Katechizmus katolíckej cirkvi. Takto si budeme neustále prehlbovať svoje vedomosti a budeme mať v mnohých veciach jasno. Sväto uctievajme Krista vo svojich srdciach. Prichádzajme k Eucharistii a modlime sa spoločne v našich kostoloch.  Prosím Vás, modlite sa za nás kňazov a konkrétne aj za vášho kňaza vo farnosti. Ďakujem.

Nebeský Otče, prosíme ťa, požehnaj nás všetkých pod Tatrami, túto krajinu si nám dal, aby sme sa o ňu starali a žili tu. Zmiluj sa nad Slovenským národom a chráň nás svojou mocou pred všetkými nebezpečenstvami a falošnými a bludnými učeniami, ktoré sa snažia zapustiť tu svoje bludné korene. Chceme zostať kresťanským národom, udržať si v našich srdciach pravé hodnoty a pravú vieru a to až do vtedy,  pokiaľ Ježiš, Tvoj milovaný Syn a náš Pán, nepríde v sláve. Marana tha! Pane, príď! O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

5.00 avg. rating (96% score) - 1 vote
Uverejnené v Články, Slovo na dnes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je pondelok 25. september 2023
Meniny má Vladislav
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Kleofáš
féria
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nebojím sa jeho úderov, lebo aj v najtrpkejšom utrpení stále cítim, že je to jeho dobrotivá ruka, ktorá bije.
(sv. Terezka)