Uši a jazyk

Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov.  A keby noha povedala: „Nie som ruka, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k telu.  A keby povedalo ucho: „Nie som oko, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k telu.  Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch?  Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich, v tele, ako chcel.

A my sme Bohu vďační, že máme aj uši a jazyk. Potrebujeme ich k životu. Chceme mať tieto údy tela zdravé a čisté.

Ucho je jedným z najdôležitejších zmyslových orgánov. Umožňuje nám počuť rôzne zvuky. Ucho je orgán sluchu a rovnováhy.

Jazyk  je nosičom orgánu chuti. Slúži na príjem a spracovanie potravy, pomáha pri cicaní, prijíma taktilné a termické podnety. U živočíchov pomáha vytvárať zvuky, u ľudí reč.

O ušiach a jazykoch som počul  úsmevný príbeh. Rozpovedal ho misionár na duchovných cvičeniach. Je vymyslený, ale veľmi poučný.  Po jeho vypočutí, som sa zamýšľal nad svojou realitou života.

Do nebeskej slávy bol prijatý nový človek a keď sa tam prechádzal na jednom mieste videl veľké množstvo uší. Postupoval však ďalej a znovu uvidel niečo nezvyčajné, veľké množstvo jazykov. Uvažoval nad tým, ale pokračoval v ceste ďalej. Ako však prišiel do spoločenstva svätých, po krátkom predstavení a uvítaní sa spýtal svätých, že čo to tam s tými ušami a jazykmi má znamenať. A oni mu to vysvetlili.

Uši, ktoré si videl sú uši našich bratov a sestier, ktorí (-é) na zemi počúvali Božie slovo, ale zostali len pri počúvaní. A čo nám hovoril Pán Ježiš: A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku.  Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil. A tak sa do neba dostali len ich uši. Počúvali, ale neuskutočňovali.

A teraz k tým jazykom, ktoré si videl. A znovu si pripomeňme slová Pána Ježiša: Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. To sú jazyky tých, ktorí kázali Božie slovo, ale podľa neho nekonali.

Mojou takou veľkou túžbou je dostať sa do neba a byť s Kristom. A myslím si, že aj tvojou. Veď vieme komu sme uverili. Sám však často plačem nad tým, aký som slabý a hlúpy. A preto:

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.  Amen.

Príď Duchu Svätý a prebývaj v nás. K hriešnym skutkom, ktorými sme sa doteraz poškvrňovali sa už nechceme vracať. Máme v sebe pevné rozhodnutie  už viac krát nezhrešiť. Chcem(-e) si uchrániť čistotu tela, veď ono je Tvojim chrámom.  Koľkokrát však hriešnym myšlienkam oddávame aj svoje srdcia, a to len pre chvíľkový pôžitok. Apoštol Pavol bol silným mužom, keď povedal: Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý. Duchu Svätý, prosíme o tvoju pomoc a silu pri obrane čistoty tela i duše.  K mojim ústam postav stráž a hliadku na okraj mojich perí. Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému, aby bezbožne vymýšľalo výmysly s ľuďmi, čo páchajú neprávosť. Za mojimi slovami nech vidieť aj skutky, aby sa o mne nehovorilo: Vodu káže, víno pije?! Príď Duchu Svätý a modli sa v nás, lebo často sami nevieme, ako sa máme modliť. Posväcuj nás svojou prítomnosťou  v nás a Tvoje ovocie nech je viditeľné a poznateľné v našom správaní, v našich skutkoch a v čistote reči. Amen.

Pôsobením Božej milosti, nech si toto moje pominuteľné telo oblečenie nepominuteľné.   Amen.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Slovo na dnes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je štvrtok 21. október 2021
Meniny má Uršula
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Hilarion, pustovník
féria
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Nech sa vám vryje do celého srdca ten, čo za vás bol pribitý na kríži.
(sv. Augustín)