Pán Ježiš nehovoril len slová mňam mňam.

Pochválený buď Ježiš Kristus.

“Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno.
Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
Čo ma oslovujete: ‚Pane, Pane,‘ keď nerobíte, čo hovorím?
Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich. Podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený.
Ale kto ich počúva, a neuskutočňuje, podobá sa človekovi, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Keď naň narazila voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko” (Lk 6, 43 – 49).

Pán Ježiš nehovoril len slová mňam mňam. Respektívne tak, že sa to všetkým jeho poslucháčom páčilo, čo im povedal. Hovoril im nielen v podobenstvách, ale aj priamo a k veci, čo niektorých ľudí aj poriadne štvalo. Títo sa potom spolu zgrupovali a išli proti nemu. Najprv však len myšlienkami a rečami. Ježiš však dobre vedel, že kto má niečo proti nemu. On sám však vždy všetko hovoril len s dobrým úmyslom. Nehovoril nič naschvál, aby niekoho vytočil. Ježiš hovoril všetko z plnosti srdca. Jeho srdce, Božské srdce, je plné lásky. Jeho zámer s nami je naše prijatie do nebeskej slávy. To sa môže uskutočniť len skrze jeho veľkú milosť. Chce, aby sme boli dobrým stromom a prinášali dobré ovocie. Chce, aby náš život bol dobrým príkladom pre ostatných ľudí. Všetko to, čo hovoríme alebo konáme, všetko máme robiť s dobrým úmyslom. Veď ak ostávame v Jeho láske, tak sa to musí odzrkadľovať aj na našom živote, na našom správaní. Nebeský Otec, pri pohľade na nás, chce v nás vidieť črty svojho Syna. A Boží Syn bol vždy poslušný svojmu Otcovi. A táto čnosť nech je aj v nás živo prítomná. Opakujme si často: Bože, chcem ti byť vo všetkom poslušný, poslušná. Pomôž mi v tomto mojom úsilí, prosím ťa. Veď poznáš ma najlepšie, vieš o mojej slabosti, aj o mojej vôli. Nech ma tvoje slovo premieňa a uzdravuje. Aby som podľa slova svätého Pavla dospel k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. Ak si môj život, Pane, žiada napomenutie, tak ma napomeň, prosím ťa.

Tvoje slovo nech sa nám nehlása podľa našich predstáv, aby nám zapasovalo do nášho zabehnutého spôsobu života, ale aby nás pohlo k pokániu. “Kajajte sa a verte evanjeliu. Kto má uši nech počúva Božie slovo. A kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje; a kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého”, tieto slová čítame vo Svätom Písme, Pane, tak nám to hovoríš. Pomôž mi ich naplniť v živote a každému z nás. O všetko, Bože, za čo prosíme týmito slovami, za všetko Ti ďakujeme. Naplň nás láskou, Duchu Svätý. A radujme sa z odpustenia hriechov. V nebi sa anjeli radujú z každého hriešnika, ktorý sa dal na cestu pokánia. Radujme sa, že môžeme počúvať Božie slovo. To slovo, ktoré je sladké ako med, ale aj účinné a ostrejšie ako dvojsečný meč. Rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
S prianím všetkého dobrého od Pána Váš brat Jaroslav.

5.00 avg. rating (97% score) - 2 votes
Uverejnené v Články, Slovo na dnes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Anjeli sú sprievodcami na našej ceste a hovoria nám: "Boh je blízko a ty si ponorený do jeho uzdravujúcej a láskyplnej prítomnosti."

Anselm Grun