NAŽIVO SV. OMŠA

Sväté omše odvysielané naživo o 18.00 hod. z farského kostola v Kuchyni. Link: https://www.facebook.com/104301615047052/live/ 

Bankové spojenie na dobročinnosť a pomoc:

SK39 7500 0000 0040 0142 9667 Srdečná vďaka.

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Pokorný, aj keď sa mu dostane zahanbenia, uchová si pokoj, lebo sa spolieha na Boha a nie na svet.

Tomáš Kempenský