Kedy ťa porodila

“Prečo nazývaš Máriu svojou Matkou? A nemôžem? Môžeš, ale nie je to správne.

No dobre, tak mi povedz, kedy ťa porodila. Apoštol Pavol povedal: “Kristus je hlavou Cirkvi.” Cirkev je jeho telom a my sme údmi jeho tela.

Keď Mária priviedla na svet Ježiša, porodila nielen jeho hlavu ale aj jeho telo. My všetci sme zjednotení v Kristovom tele a tak nás Mária všetkých porodila. Pod krížom nám Ježiš svoju matku daroval. Ján je zástupcom celého ľudstva. Mali by sme Bohu byť veľmi vďační za túto Matku.

Mnohé cirkvi neprijímajú Máriu za matku, nemajú matku a teda ani jednotu – preto sa často štiepa. Mária  s apoštolmi a inými ženami deväť dní jednomyseľne zotrvávala na modlitbách a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. V tých dňoch sa v tejto veci modlila aj za nás ako dobrá matka.

Ja potrebujem matku Máriu. Ježiš ma učí milovať svoju matku a to je dobré. Eliáš bol vzatý do neba a to bol krehký človek. Nemám problém veriť, že Pán Ježiš vzal svoju matku do neba. Práve naopak, veľmi sa tomu teším. Veď je to normálne. Ktorý Syn by nemiloval takú matku a nechcel ju mať pri sebe doma. Bohu je všetko možné.

Táto modlitba “Pod tvoju ochranu sa utiekame” je veľmi stará. V roku 1838 sa našiel text na egyptskom papyruse, z ktorého vidno, že pôvod tejto modlitby siaha až do 3. alebo i do 2. storočia. Je to teda najstaršia mariánska modlitba, ktorú poznáme.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička,
neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná.
Amen.

Ja sa ju modlím každý deň. S pomocou našej matky Márie zostaneme verní Kristovi aj v tých ťažkých životných skúškach. Ján sa vrátil ku Kristovi a stál pod krížom. Máriina prítomnosť  mu odbúravala strach. Neskôr Ján napísal:

“V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.”

A kto miloval a miluje Ježiša dokonalejšie ako Mária. Mária pomôž mi odbúravať strach a rozprávaj Ježišovi o svojich deťoch. Pros za nás a ukáž nám Ježiša v nebi. Ďakujeme Mária. Milujeme ťa Mária. Mama.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Slovo na dnes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Dnes je sobota 15. august 2020
Meniny má Marcela
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Nanebovzatie P. Márie
slávnosť, prikázaný sviatok
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Keďže naše telo nie je zo železa, ani naša sila z kameňa, ale sme slabé tvory, podrobené mnohým neduhom, prosím vás v Pánovi, aby ste v prísnosti pôstu nepreháňali, ale sa miernili tak, aby ste svojím životom a nádejou v Pána, preukazovali Bohu rozumnú službu a prinášali svoju milú obetu okorenenú soľou múdrosti.
(sv. Klára)