Rozvážnosť je čnosť.

Aká je dôležitá pre nás, drahí priatelia, čnosť rozvážnosti. Nie nadarmo ju nazývali aj “auriga virtutum”, čo by po slovensky znamenalo “kormidelník ostatných čností”. Učí konať uvážlivo a obozretne. Čnosť rozvážnosti je známkou zrelosti, lebo Písmo Sväté hovorí, že skúsený človek si dáva pozor na svoj krok (Prísl 14, 15). Konať zbrklo sa nevypláca, ani byť do všetkého hŕŕ. Zastaviť sa, porozmýšľať. prípadne sa poradiť s niekym skúsenejším v danej oblasti a na základe toho sa rozhodnúť, ako ďalej. V niektorých situáciách človek musí konať rýchlo, vyžaduje si to napríklad aj samotná profesia. Pri potyčkách na ulici, v domoch a pri vlámačkách sme ako policajti museli konať ihneď. Lekári tiež musia niekedy rýchlo konať, teda správne sa rozhodnúť v danej chvíli. Ide predsa o záchranu života. Doliehajú na nás rôzne pokušenia a musíme sa v danej chvíli správne rozhodnúť, respektívne správne reagovať na pokušenie, odmietnuť ho. Pána Ježiša pokúšal satan na púšti. Bol medzi divou zverou štyridsať dní a anjeli mu posluhovali.Pán Ježiš odmietol satana a musel od neho odísť. Vzoprime sa satanovi a odíde od nás preč. Konajme rozvážne, prosme o duchovnú zrelosť. Vo všetkom sa odporúčajme nášmu Pánovi. Bože môj, pomôž mi moje záležitosti správne vyriešiť. Dôverujem ti, a viem, že máš všetko pod kontrolou. Posilni moju vieru, daj mi väčšiu vieru. Viera je ako balíček, ktorý keď rozbalíme v srdci, tak sa tam ukážu ďalšie dobré veci.

Pokušeniam, rôznym intrigám, zlým rečiam o nás, zlému zaobchádzaniu s nami… zrejme sa tomu nedá vyhnúť, ale buďme pri tom všetkom rozvážni. Neraz som zlyhal v tejto veci, nekonal som rozvážne. V hneve som ukázal blížnemu svojmu zaťatú päsť. Nebolo to správne z mojej strany. Keď som pred Pánom, precitnem svoju úbohosť. Zriekam sa každého zla a hriechu. Mojou prioritou je milovať všetkých ľudí a neodplácať sa nikomu zlým za zlé. Zaobchádzať s niekym zle, tak to nech je ďaleko odo mňa. Čo však dokážem sám od seba, preto denne prosím: “Bože, príď mi na pomoc, Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Chcem ostať v Tvojej láske, Ježišu, po všetky dni svojho života. Vydržať všetko pre spásu duše. Odhodlane všetko konať s láskou a s rozvážnosťou. Vzoprieť sa zlému s Tvojou múdrosťou a rozumnosťou. Neukázať už nikomu vzopretú päsť, ale radšej strpieť rany a krivdy. Odpustiť neprajníkom a zlomyseľným ľuďom. Modliť sa za nich a za obrátenie hriešnikov. Potrebujem ťa, Ježišu, Tvoju silu, Teba samého. Prosíme ťa, požehnaj ma, naplň ma milosťou.”
Chcem sa pridržiavať evanjelia v živote a príliš si nepripúšťať do srdca prechmaty a prešľapy tých ľudí, ktorí majú v krajine politickú moc. Prečo by som si kvôli tomu mal vziať pokoj zo srdca. Všetko sa ukáže na povrchu. Voliť som bol (29. 2.) a podľa vedomia a svedomia som dal hlas politickej strane. Dúfam, že v súlade s Božou vôľou.

V súčasnosti prepukla celosvetovo epidémia koronavírusu a neobišla našu krajinu. Prosme za ľudí na Slovensku, aby sme boli všetci disciplinovaní a dodržiavali všetky opatrenia, ktoré nás ochránia od šírenia nebezpečného koronavírusu.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Uverejnené v Články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Pokorný, aj keď sa mu dostane zahanbenia, uchová si pokoj, lebo sa spolieha na Boha a nie na svet.

Tomáš Kempenský