Napíšte mi

Potešíte ma, ak mi niečo napíšete. Stačí aj jedna veta na povzbudenie. Ďakujem. Ak sa chcete na niečo spýtať, nech sa páči.  Budem sa snažiť odpovedať. :)


 Meno *
 Email
 Web
 Správa *
* Povinné

Antispam kontrola
Pred odoslaním odkazu opíšte kontrolný kód.
2 + 9=

(552)
(162) emanuel
31 december 2014 17:32:06

https://www.youtube.com/watch?v=98uR9s-jEYk

modlitba k Matke všetkých národov

(161) Dagmar
17 december 2014 21:12:29

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Čítam texty na Vašej stránke ... hladia mi dušu. Ďakujem a prejem veľa Božích milostí a ochranu Matky Božej.

(160) Danka
13 december 2014 18:05:35

Prosím o modlidbu za moju dcéru aby nemala bolesti hlavy, krče, zubov, ďasien a aby vládala sa aj učiť, lebo má skúšky ten pondelok až štvrtok. Aby bola celá rodina zdravá a aby sa nám darilo. Dopredu ďakujem za modlidbu.

(159) Anastázia
12 december 2014 17:22:40

Dnes som prvý krát na Vašej stránke.Som veľmi rada že som sa k nej dostala. Je tu veľa poučných veci a príbehov. Teším sa ako budem tuto stránku od dnes navštevovať.Prosím pre Vás o dary Ducha sv. aby ste mohli sa deliť s ľuďmi o tieto povzbudivé slová, príbehy, myšlienky a modlitby.Ďakujem

(158) mariana
8 december 2014 23:24:47

Prosím o modlitbu za zdravie a pokoj v rodine a o pomoc pri nájdení práce pre mojho syna.Pane nech sa stane tvoja vola ty sa postaraj o všetko

(157) Henrieta
30 november 2014 11:47:20

Prosím Vás o modlitbu za uzdravenie z choroby. Som vďačná za povzbudivú stránku. Pán Boh zaplať.

(156) Marek
20 november 2014 15:09:26

Ako sa stavia kresťanstvo k vine a prečo je tak doležita..?
Prečo každého obviňuje (síce dnes už menej, ale predsa bazíruje na nehodnosti, hriechu a tak), nezdá sa mi, že je to to čo hlása Ježiš.. mylím sa?

Díky za odpoveď

(155) mariana
18 november 2014 14:21:18

Prosím o modlitbu za zdravie, Božie požehnanie a pokoj pre mojich blízkych.Prosím o obrátenie a oslobodenie sa od závislosti mojho syna,aby mu Pán ukázal tu správnu cestu po ktorej má kráčat
(154) mariana
18 november 2014 14:17:27

Prosím o modlitbu za zdravie, Božie požehnanie a pokoj pre mojich blízkych.Prosím o obrátenie a oslobodenie sa od závislosti mojho syna,aby mu Pán ukázal tu správnu cestu po ktorej má kráčat
(153) Ľubica prosiaca matka
17 november 2014 07:00:10

Ďakujem Vám Otče Jaroslav za krásne a povzbudivé myšlienky. Prebúdzate nás neustále k novému životu a sile niesť svoj kríž.Nech Pán Boh žehná vaše kroky, Duch Svatý osvecuje rozum a obdaruje vás potrebnými darmi. Nech cítite materinskú lásku naše drahej matky Panny Márie na každom kroku a pri každom nadýchnutí.S úprimnou láskou v srdci za Vás ďakujem nášmu Pánu Bohu. Prajem Vám veľa síl na každodennej ceste približujúcej sa do stanice "NEBO".

(152) monika
13 november 2014 06:13:40

Dakujem za modlitby, o ktore som prosila. Verim, ze nas Boh je Velkym a Vernym Bohom, ze nas nenecha bez povsimnutia. :-)
Budte pozehnani.

(151) Dana
11 november 2014 08:21:08Dôkladnejšie zrieknutie sa Zlého

Modlitby zriekania až po Rozjímavý Otčenáš (vrátane) sú prevzaté z materi­álov XI. Katolíckej charizmatickej konferencie v Žiline v roku 2004

Zriekaš sa ducha sebectva?

Zriekaš sa ducha hnevu a neodpustenia?

Zriekaš sa ducha neprijatia? (pozn.: nechcené dieťa)

Zriekaš sa ducha vzbury a pýchy života?

Zriekaš sa žiadostivosti tela?

Zriekaš sa žiadostivosti očí?

Zriekaš sa ducha smilstva?

Zriekaš sa ducha cudzoložstva?

Zriekaš sa pút s osobami, s ktorými si telesne zhrešil alebo konal

Zriekaš okultizmus alebo inú neprávosť? Zriekaš sa ducha necudnosti?

Zriekaš sa ducha ustarostenosti a strachu? Zriekaš sa ducha strašidelných snov?

Zriekaš sa ducha vtieravých myšlienok, príkazov a predstáv

Zriekaš sa ducha nepokoja? /

Zriekaš sa ducha úzkosti a depresie?

Zriekaš sa ducha seba ľútosti?

Zriekaš sa ducha zúfalstva a sebe vraždy?

Zriekaš sa ducha klamstva?

Zriekaš sa každej formy mágie a ezoteriky?

Zriekaš sa vyvolávania duchov a ducha špiritizmu?

Zriekaš sa veštenia (ako čítania z kariet, čítania z ruky z kávy a pod) a vešteckých duchov?

Zriekaš sa povier, horoskopov a otrockého sledovaní a snov

Zriekaš sa ducha závislosti na alkohole a drogách?

Zriekaš sa ducha inej závislosti?

Zriekaš sa túžby získať nejakú inú moc, ako je moc Ducha Svätého

Zriekaš sa všetkých zlých duchov, ktorí stoja za východnými

filozofiami a náboženstvami?

Zriekaš sa liečenia tajuplnými energiami?

Zriekaš sa ducha choroby?

Zriekaš sa ducha chronickej únavy a slabosti?

Zriekaš sa túžby rýchlo zbohatnúť a byť rýchlo úspešný?

Zriekaš sa túžby rýchlo nadobudnúť vedomosti pomoci Sílvovej

metódy a jej podobných?

Zriekaš sa počúvania hudby a čítania literatúry, ktorá škodí tvojej duši?

Zriekaš sa nosenia talizmanov a vecí, ktoré nesvedčia o tvojej odovzdanosti Ježišovi ako Pánovi v každej oblasti života?

Zriekaš sa ducha prekliatia a pút s osobami, cez ktoré prišlo prekliatie.

Pane Ježišu, zriekam sa všetkého, čo nie je od Teba. Zriekam sa v Tvojom mene a mocou Tvojej svätej Krvi každého zlého ducha. Teba prijímam za svojho osobného Záchrancu, Oslobo­diteľa a Spasiteľa. Pane Ježišu, verím, že Tvoje Milosrdenstvo je väčšie ako moje hriechy.

Ďakujem Ti, že Ty ma neodsudzuješ, ale práve naopak, zastávaš sa ma pred každým človekom, anjelom aj pred naším nebeským Otcom. Ty, ktorý si jediný dostal moc súdiť, zomrel si za mňa na kríži a Tvoja Krv ma ospravedlňuje, aby každý hriech, ktorý Ti vyznám, bol pochovaný v tvojej svätej Krvi.

Ďakujem Ti, že ako môj Dobrý pastier si položil svoj život za mňa. Ďakujem Ti, že mi takto prinášaš nový život. Ďakujem Ti, že spolu s Tebou môžem vstať z mŕtvych, aby som konal dobré skutky podľa Tvojej svätej vôle.

Ďakujem Ti, Pane Ježišu, že si aj mňa pozval do spolupráce na šírení tvojho Evanjelia takým spôsobom, akým budeš chcieť Ty. Daj mi silu pevného rozhodnutia, aby som v tvojej službe mo­hol pomáhať bratom a sestrám, aby aj oni mohli prežívať krásu Tvojho oslobodenia, uzdravenia, radosti, lásky a pokoja. Nech nás všetkých naplní Tvoj Svätý Duch, a nech skrze nás prejaví svoju mocnú prítomnosť.

Amen.

Modlitba oslobodenia od prekliatia

Pane Ježišu, ďakujem Ti za každé požehnanie a všetko dob­ré, čo som zdedil po svojich predkoch. Prosím Ťa, aby si ich prikryl svojou Krvou. V Tvojom mene prepúšťam všetkých zosnulých príbuzných, na ktorých som bol citovo naviazaný a odovzdávam ich do Tvojich milosrdných rúk.

Odpúšťam generáciám predo mnou všetko zlé, čo som po nich zdedil. V ich mene Ťa odprosujem za všetky hriechy, ktorých sa dopustili a v ich mene Ťa prosím:

„Pane Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nad nami hriešnymi. Dôveru­jeme Ti a vyznávame, Ježišu, Ty si našim Pánom a Spasiteľom!”

Prosím Ťa, Ježišu, prikry ich svojou Krvou, ktorú si vylial za všetky naše hriechy, nech ma Tvoja svätá Krv chráni pred akým­koľvek zlým vplyvom zo stany mojich predkov. V Tvojom mene, Pane Ježišu, sa zriekam každého prekliatia a pretínam každé puto zla z ich strany. V Tvojom mene im žehnám, aby sa zmierili s Tebou a dosiahli tak večnú spásu v Tvojom kráľovstve. V tejto radostnej nádeji im v Duchu Svätom hovorím: “Ježiš vás miluje a ja spolu s ním.”

Amen

Modlitba zrieknutia sa okultných praktík

Pane Ježišu, v Tvojom mene sa zriekam akéhokoľvek zlého ducha, ktorý stojí za mágiou, špiritizmom, veštením, horo­skopmi, poverami, Jogou, východnými filozofiami a nábožen­stvami, alternatívnou medicínou a za všetkým, čo je rozpore V Tvojom mene, Pane Ježišu, sa zriekam aj všetkých du­chovných vplyvov veštcov, psychotronikov a liečiteľov, pretínam tieto väzby a v Tvojom mene, Pane Ježišu, prehlasujem, že vďaka Tvojej svätej Krvi vyliatej za mňa, som oslobodený od každého spútania takýmito zlými duchmi. Zriekam sa v mojom mene aj v mene mojich predkov a celej rodiny všetkých okultných praktík, ktoré prevádzali členovia môjho rodokmeňa i mojej rodiny, a prosím Ťa, aby si ich všetkých prikryl svojou presvätou Krvou a svojím Milosrdenstvom. Pane Ježišu, prijímam Ťa ako svojho Pána a Spasiteľa do každej oblasti mojej duše, ktorá bola uprázd­nená odchodom zlého ducha, alebo zrušením jeho vplyvu.

Amen

Osobná modlitba za oslobodenie od poviazanosti zlým duchom.

Pane Ježišu, vyznávam, že Ty si môj Pán. Verím, že Tvoja Krv ma očisťuje od každého hriechu, a že vo sviatosti krstu som od Teba prijal silu v boji proti mocnostiam Zlého.

Pane Ježišu, v Tvojom mene sa preto zriekam ducha. ………….. (uveď meno alebo prejav zlého ducha, ktorého sa chceš zriecť).

Pane Ježišu, obmy ma a ochráň svojou Krvou od jeho pô­sobenia a rozkáž mu, aby sa navždy vzdialil. A ja v Tvojom mene vyhlasujem, že nemá na mňa žiadne právo, lebo patrím Tebe a Ty si za mňa už zaplatil svojou drahocennou Krvou. Preto v Tvojom mocnom mene Ježiš sa rozväzujem od neho ” (pozn.: prežehnať sa) a posielam ho pod Tvoj kríž a zakazujem mu vrátiť sa späť.

Prosím Ťa, prikry ma svojou Krvou i všetky moje vzťahy prikry svojou presvätou Krvou a chráň ma pred zlými duchmi. Naplň ma Duchom Svätým, aby uzdravil všetky rany po odchode Zlého a chránil všetky vstupné brány do mojej duše.

Pane Ježišu, Teba prijímam ako svojho Spasiteľa a Pána do každej oblasti, ktorá bola uprázdnená odchodom Zlého alebo jeho vplyvov.

Amen

Prehlásenie Ježiša za svojho Pána

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si namiesto mňa zomrel na kríži. Ďakujem Ti, že Tvoja svätá Krv ma očisťuje od každého hriechu. Verím, že si z lásky ku mne zomrel a vstal z mŕtvych, aby si mi daroval nový život. Preto Ťa vyznávam a prijímam za svojho osob­ného Záchrancu a Pána. Pozývam Ťa do môjho srdca, aby si žil vo mne naveky. Amen.
(150) Dana
6 november 2014 08:08:32

Modlitby k Matke Milosrdenstva


Modlitby k Panne Márii

„Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem Ti moju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do Tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojím panenským plášťom moju dušu a udeľ mi milosť čistoty srdca, duše i tela. Chráň ma svojou mocou pred všetkými nepriateľmi... Ó, krásna Ľalia, Ty si pre mňa zrkadlom, ó, Matka moja" (Den. 79).
***
„Panna Mária, Tvoja duša bola ponorená do mora horkosti, pozri sa na svoje dieťa a nauč ma trpieť a milovať v utrpení. Posilni moju dušu, nech ju bolesť nezlomí. Matka milosti, nauč ma žiť s Bohom" (Den. 315).
***
„Ó, sladká Panna Mária,
Ty si môjho života vzorom,
Ty si pre mňa zornička žiarivá,
v Tebe celá toniem s úžasom.
Ó, Matka, nepoškvrnená Panna,
v Tebe sa odráža Boží lúč.
Ty ma učíš, ako v búrkach milovať Pána,
Ty si mojím štítom a ochranou pred nepriateľom" (Den. 1323).

Imprimatur
Mons. František Tondra, Spišské Podhradie, 8. 10. 2001
*****
Korunka k Matke Božieho Milosrdenstva
(má 3 desiatky)

Na začiatok:
Zdravas’ Kráľovná , Matka Milosrdenstva, život náš i sladkosť, a nádej naša, zdravas’! K Tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stonajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života Tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó, milostivá a nad všetkých pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia Mária.

Na veľkých zrnkách (1 x):
Mária, Matka milosti a Matka Milosrdenstva, chráň nás pred nepriateľmi a prijmi nás v hodine smrti.


Na malých zrnkách (10 x):
Mária, Matka Milosrdenstva, vypros nám milosrdenstvo u svojho Syna.
Na záver:
Najmilosrdnejšia Matka, Ty otváraš pred nami dokorán svoju náruč a vystieraš ruky plné všetkých milostí a darov. Tvoje materinské srdce nám chce dať všetko, čo potrebujeme. Preto sa, povzbudené Tvojou dobrotou, s dôverou obraciame na Teba. Matka, vypros nám všetko, čo potrebujeme, ale predovšetkým sprav svojím silným príhovorom, aby sme bdeli nad čistotou a nevinnosťou, verne a vytrvalo sa snažili o detskú lásku k Tebe a v srdci nosili obraz Srdca Tvojho Syna. Nech nás to Srdce chráni, spravuje a privedie do večnej blaženosti. Amen.

Imprimatur
Mons. Alojz Tkáč, Košice 02. 03. 2004

http://www.milosrdenstvo.sk/modlitby/k-matke-milosrdenstva

(149) maros kasak
2 november 2014 13:39:36

Dobry den. Pred dvoma rokmi ste zverejnili nejake informacie o reverendovi Lisickom. Zhanam o tejto osobnosti informacie kazdeho druhu pretoze by som o nom rad napisal historicku pracu. Preto Vas ziadam ci by ste mi mohli nejake informacie poskytnut. Popripade poradit na koho by som sa mohol obratit. S pozdravom Bc. Maros Kasak


(148) Nevladna
4 október 2014 04:31:57

Dobrý deň som 26 ročná žena S 3 ročným zlatnícka A 6 ročným manželstvom. Všetko bolo V poriadku kým posledný rok manžel nezačal piť A odpadový keď mal abstinencie záchvaty. Dohovorom mu všetci ale ja už nevládzem schudla som na 45 kg zo 60 kg..máme nový domček A taktiež úver naň, no muž prestal pracovať A hodine alkoholu vyháňa nás Z domu A nadáva nám. Vyhráža sa že všetko predá A mňa zničí nevládzem už ale musím kvôli mojej dcérke. Ďakujem za každú modlitbu za odvrátili môjho manžela dúfam že to zvladneme

(147) maria lazebnikova
1 október 2014 13:56:50

dobry den.co mam robit aby sa mi manzelstvo nerozpadlo???ako ho mam zachranit aby ma muz znova miloval???dakujem.

(146) Klára
1 október 2014 04:32:36

Vďaka Vám,za Vašu stránku,vďaka Pánu Bohu za Vás!

(145) kňaz Jaroslav
23 september 2014 12:01:17

Milujúce a milované spoločenstvo srdcepastiera - Srdečne Vás všetkých pozdravujem a dávam Vám na diaľku svoje kňazské požehnanie. Aj dnes ráno o 08.00 hod. som obetoval svätú omšu za Vás a na Vaše úmysly, ktoré ste tu napísali (prekvapenie pre teba). Ako som sa presťahoval do Bratislavy (od 1. júla), tak v byte v ktorom bývam je dosť problémové pripojiť sa na internet a vlastne nemám tam ani počítač. Už to nie je tak, ako predtým, keďže podmienky sú iné a vo farskej kancelárii, kde je pripojenie na internet a teda aj počítač, tak tam mám možnosť túto stránku navštíviť, čo aj každý deň robím, ale túto miestnosť a počítač často používajú kňazi farnosti pre farské potreby (poučenia, administratívnu činnosť a pod.). Tak aj z toho dôvodu som akoby taký odmlčaný, prepáčte mi to. Avšak každý deň čítam Vaše úmysly, prosím Pána o milosť a vyslyšanie, žehnám Vám, každý utorok za Vás a na Vaše úmysly obetujem svätú omšu a hoci sa osobne nepoznáme, ale ak budeme mať možnosť sa niekedy stretnúť a poviete mi svoje meno, tak určite sa mi to v srdci vyjasní. Ešte vďaka nášmu Bohu, že mi pamäť funguje a tak sa aj snažím si Vás pamätať po mene a vyprosovať Vám požehnanie od Pána a všetko potrebné pre Váš život. Ďakujem Vám za všetko a teším sa z každého Vášho úspehu a z každej Vašej úprimnej modlitby. Pán je s Vami a chce pre Vás len dobre. V Jeho zámere s nami nie je nič zlé. To len ľudia možu byť niekedy zlomyselní a urobia si z nás akože žart, posmech. Prajem Vám krásny a požehnaný deň od nášho Pána, Ježiša Krista, a tak aj to, čo je ťažké a bolestné na našich pleciach, nech nás to posunie bližšie k Nemu a nie naopak. Všetko je však milosť, avšak po tejto milosti túžme a nepodceňujme nič. Veď život na zemi sa už nedá zopakovať a smrťou sa nám život neodníma, ale mení. Dôverujme nášmu Pánovi a pamätajme na Jeho slová. V Bohu žijeme, hýbeme sa a sme. Amen. Vďaka za Vaše modlitby a za každé slovo povzbudenia. Váš brat a kňaz Jaroslav. Prepáčte mi, že som neodpísal.

(144) Dana
19 september 2014 00:40:57

Ranná modlitba:

1) Ďakujem ti, Pane, za moje oči, uši, ústa, tvár, telo, rozum, silu, zdravie... za ľudí, ktorí sú okolo mňa, za... (doplň to, za čo chceš Bohu ďakovať)


2) Tento deň spolu so všetkým, čo sa v ňom bude dať obetovať (radosti i starosti, bolesti i utrpenie, sv. omšu a sv. prijímanie,modlitby, prácu, dobré skutky, problémy a ťažkosti… ) ti, Bože, obetujem:

za spásu svojej duše, duší mojich blízkych...
za všetkých,ktorým som sľúbil modlitbu, ktorí ma prosili o modlitbu, spoliehajú sa na moju modlitbu a som zodpovedný sa za nich modliť.
za všetkých,s ktorými som sa v živote stretol, aby si ich napĺňal všet­kými milosťami, potrebnými k ich spáse, k ich nekonečnému šťastiu
za všetkých,s ktorými sa v budúcnosti stretnem, aby si svojimi milosťami už teraz pripravoval ich srdcia i moje na stretnutie s nimi a s Tebou tu i vo večnosti (za svoju budúcu manželku, manžela, deti, vnukov, budúcu prácua spolupracovníkov, za svoje povolanie...)
za všetky budúce problémy a konflikty, ktoré budem musieť riešiť v budúcnosti,aby si už teraz pripravil svojím požehnaním a múdrosťou moje srdce a srdcia všetkých ľudí na múdre riešenie týchto problémov.


3) Modlitba šťastného života a Modlitba lásky
Rôzne krátke modlitbyPane,daj, aby som úplne odpustil (meno).................... a miloval ho celým srdcom tak, ako ho miluješ ty.


Pane,daj, aby som úplne odpustil sebe a miloval seba samého celým srdcom tak, ako ma miluješ ty.


Súd nad týmto človekom, ktorý ma ranil, odovzdávam Tebe,Bože. Len ty si čistý od každého zla, len ty tohto človeka poznáša len ty ho miluješ nekonečne, a preto iba ty ho môžeš odsúdiť spravodlivo. Verím, že ho potrestáš tak, aby sa odvrátil od zla, zatúžil po dobre a nakoniec bol v tebe šťastný.

/ autor: Robert Balek - kňaz /

(143) Dana
19 september 2014 00:21:34

Modlitba lásky

Krátky variant: (kedykoľvek cez deň)


Môj milovaný Bože, ďakujem ti,že si ma vždy miloval, miluješ a budeš naveky milovať takého, aký som , pretože tvoja láska ku mne je večná a tvoje milo­srdenstvo ku mne je nekonečné. Premeň ma v seba – v Lásku, lebo ty si Láska a ja som tvoj obraz. Amen.Dlhý variant: (ráno hneď po zobudení sa alebo večer)


Môj milovaný Bože, ďakujem ti, že si ma vždy miloval takého, aký som bol, napriek tomu, čo som v živote zlé urobil. Ty si vždy veril, veríš a budeš veriť v dobro vo mne, pretože si ma stvoril na svoj obraz a vieš o mne všetko. Bez teba robím iba obrovské chyby, no s Tebou a v Tebe som schopný tých najväčších hrdinských skutkov.


Som šťastný, veď Ty ma aj teraz napriek tomu, aký som slabý a hriešny, nekonečne miluješ, objímaš a chrániš a túžiš ma premeniť v seba a tak ma urobiť nekonečne šťastným.


Ja viem a verím, že ma budeš na veky vekov milovať takého, aký budem, napriek tomu, čo ešte urobím, lebo tvoja láska ku mne je večná a tvoje milosrdenstvo nekonečné. Aj ja ťa milujem celým srdcom! Prosím, premeň ma v seba – v Lásku,lebo ty si Láska a ja som tvoj obraz. Amen.


Ruženec lásky


Na začiatku:

Verím, Otče náš, 3x Zdravas, Sláva

Môj milovaný Bože, ďakujem ti, že si ma vždy miloval takého, aký som bol, napriek tomu, čo som v živote zlé urobil.

Som šťastný, že ma aj teraz napriek tomu, aký som, nekonečne miluješ, objímaš a chrániš a chceš ma urobiť nekonečne šťastným.

Ja viem a verím, že ma budeš na veky vekov milovať takého, aký budem, a napriek tomu, čo ešte urobím.Na veľkých zrnkách:

Môj milovaný Bože, ďakujem ti,že si ma vždy miloval, miluješ a budeš naveky milovať takého, aký som,pretože tvoja láska ku mne je večná a tvoje milosrdenstvo ku mne je nekonečné.

Premeň ma v seba – v Lásku, lebo ty si Láska a ja som tvoj obraz. Amen.

Na malých zrnkách:

Milujem ťa,môj Milovaný.

Úplne sa ti celý odovzdávam.

/ autor: Robert Balek - kňaz /

(142) Dana
8 september 2014 06:43:40

Keď sa cítiš opustený, spomeň si na mňa v Getsemanskej záhrade a vedz, že JA som s tebou...

Keď padáš a nemáš síl vstať, spomeň si na moje pády a vedz, že JA ti pomôžem vstať...

Keď sa topíš v mori problémov, vedz, že Ja kráčam po vode a vytiahnem Ťa z nich...

Keď ťa kríž tlačí k zemi, vedz, že JA ho nesiem s tebou a posilňujem ťa...

Keď sa ti zdá, že tvoj život nemá zmysel, vedz, že JA mám s tebou plán a potrebujem ťa...

Keď ťa znepokojujú starosti, zver ich mne a dôveruj mi, nezabúdaj, že JA ti rozumiem a som všemohúci...

Keď ťa trápia tvoje chyby, zver ich môjmu milosrdenstvu a vedz, že JA ti pomôžem zvíťaziť nad nimi...

Keď sa ti zdá, že ťa nik nemiluje, priviň sa k môjmu Srdcu a vedz, že JA ťa veľmi milujem...

(141) Iveta
2 september 2014 12:28:51

Dobrý deň. Dnes som Vás prosila o modlitbu za môjho manžela, ktorý už vyše roka bojuje sám so sebou.2. júla 2013 odišiel odo mňa za milenkou. Boli to pre mňa veľmi ťažké chvíle. Ale začala som sa za neho modliť a v apríli sa vrátil späť. Som presvedčená, že má porobené, pretože každý deň sa správal ináč.Prosím Vás za silné modlitby za neho, pretože 4. augusta t. roku opäť odišiel pod vydieraním a nátlakom jeho milenky.Teraz sme spolu v kontakte telefonicky a moje modlitby spôsobili to, že sa začal aj on modliť.S láskou v srdci na neho myslím a ukazujem mu cestu, ktorú mi dal za príklad Pán Ježis v Krížovej ceste. Veľmi si prajem, aby toto utrpenie už skončilo...Iveta

(140) Gabika
25 august 2014 14:26:05

Chcela by som sa opýtať, na čo mám použiť starú svätenú vodu z roku 2011, 2012. Ďakujem za odpoveď Gabika

(139) prlyjm17@gmail.com
25 august 2014 14:23:34

Chcela by som sa opýtať, na čo mám použiť starú svätenú vodu z roku 2011, 2012. Ďakujem za odpoveď Gabika

(138) Dana
22 august 2014 17:06:34

Nech Vás Dobrý Boh požehnáva neustále a dáva Vám silu. Ďakujem za túto novoobjavenú stránku. Určite je to Božie dielo a Vy ste Jeho dobrým služobníkom. Ďakujem :-)

(137) magdalna
14 august 2014 12:31:51

Prajem príjemný pokojný deň, chcela by som sa opýtať, či je hriech svätokrádeže odpustiteľný a ešte jednu otázku, ako mám postupovať, keď som rozvedená a chcem pristúpiť k sviatosti zmierenia,potrebujem k tomu nejaké schválenie od biskupa ? Ďakujem.

(136) pre nasho jaroslava
12 august 2014 10:46:16

som nesmierne vdacna za tuto webovu stranku, viem , ze nie je to nahoda , ze som sa tu preklikala,dakujem, dakujem ti jaroslav, ze mas cas na nas...

(135) Zuzana
28 júl 2014 21:52:01

Dobrý večer, v prvom rade veľká vďaka za túto stránku, pre človeka ako ja...hľadajúceho Boha je určite veľkým darom. Chcela by som Vás poprosiť o radu, po dlhých rokoch (cca 15) sa Pán dotkol môjho srdca...úprimne dotýkal sa ho celý ten čas, len ja som bola nejaká slepá, hluchá a ignorovala som Ho...problém je v tom, že na Sv. omši mám túžbu pristúpiť k sviatosti eucharistie, len sa nedokážem po tých rokoch odhodlať k spovedi...možno cítim hanbu vyznať toľko hriechov kňazovi, možno strach, lebo už ani neviem, čo sa vlastne pri spovedi vraví a ako prebieha...sama neviem, možno cítim, že to tentokrát myslím úprimne a že už nikdy nechcem od Boha odísť ale bojím sa, že to nezvládnem a znovu padnem...neviem. Mohla by som Vás poprosiť o radu a modlitbu? Ďakujem, Zuzana

(134) Pre Júliu.
17 júl 2014 18:15:06

Nie som síce knaz ani psychologička,ale chcem vas povzbudiť,aby ste v žiadnom prípade nepomyšlali na ukon.života.V živote sú bolesti,ale aj radosti,zverte všetko Panovi,vyrozpravajte sa mu,ja sa budem modliť aj za vás a uzdravenie vašho manželstva.A myslím,že aj ostatní s tejto super stránky.Samovraždu by ste lutovali celú večnosť a to diabol vás navádza na také myšlienky.Mate to určite velmi,velmi ťažké.Byť vo vašej situácií,tiež neviem či by som to zvládla,možno sa mi lahko radí,ale skuste odovzdavať svoje situácie a starosti Ježišovi,ktorý je náš priatel a počuje nás.Takisto svoju bolesť ,aj on za nás velmi trpel a po skončení nášho pozem.života nás privedie do domu svojho-nášho Otca.Ak vám môžem ešte odporučiť 9 utorkov sv. Marty.Síce kratka,ale učinná modlitba.Prajem vám vela síl,aj zdravia a bož.požehnania.Vaša internetová priatelka Maťa.

(133) Julia
17 júl 2014 00:35:41

Ach aká som rada,že som našla túto stránku.Veľmi pekne urobená a zaujímavá.Vďaka Vám za to,že ste ju vytvorili.Bola som milo prekvapená keď som Vám večer napísala a hneď ráno ste na to reagovali.
Chcem sa však spýtať.Mám bolesť v srdci.Žijem v manželstve ale cítim sa byť odstrkovaná.Manžel už niekoľko rokov chodí po dovolenkách so susedou a ja zostávam doma ako stražny pes.
Som obetavá matka a manželka.Mám zdravotné problémy.Oddych by mi prospel ale ja som tu iba slúžka.Moje modlitby som obetovala za kadekoho ale málo som myslela na seba.Mám myšlienky ukončiť svoj život.Nevládzem znášať to poníženie.Pýtam sa ako zahnať tie myšlienky.Viem,žeje ťažké radiť ale naozaj už nevládzem.

Prekvapenie pre teba
Dnes je sobota 19. január 2019
Meniny má Drahomíra, Sára
Modlitby k rôznym prí­ležitostiam

Cirkevný kalendár:

Márius a spol., muč.
féria
Liturgické čí­tania na dnes
Modlitba breviára na dnes
Archí­v článkov
Myšlienka dňa:
Môžete mať najkrajšie telo, ale nikdy nebudete šťastní, ak vás nebude mať kto čisto milovať. Môžete mať krásny dom snov, ale nikdy v ňom nebudete šťastní, ak v ňom budete bývať sami. Môžete byť svetoznáma slávna osobnosť, ale nikdy nebudete pravo šťastní, ak medzi známymi nebudete mať priateľa.