Mesačné archívy: apríl 2019

Prichádzajú aj ťažké chvíle, až sa človeku nechce ďalej žiť.

Pre mladého chalana je príťažlivý rozhovor s peknou babou a snaží sa nič nepokaziť, aby v jej očiach nevyzeral nejak blbo. A keď sa mu podarí získať si jej sympatie, tak je veľmi šťastný. Tak to vlastne na zemi chodí.

Trápi ťa niečo! Nie si šťastný(á).

Rozumieť dobre svojmu šťastiu. Niekto za šťastie považuje len to, čo zapadá do jeho svojvôle. Každé skríženie jeho plánov mu pripadá ako nešťastie. Nevidí, že za tým môže byť aj metóda Božej lásky. Často treba veľkých okľúk, aby sme sa

Lepšie bolo za komunizmu! Nesúhlas.

“Pán povedal Mojžišovi: „Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z egyptskej krajiny, sa skazil. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si z kovu teľa a klaňali sa mu, priniesli mu obetu a povedali: ‚Toto

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou…

Je vášmu srdcu známe táto modlitba: “Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si…, svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych teraz, i v hodinu smrti našej. Amen.” Mária, naša matka, sa nás pýta: M. (osloví ťa tvojím

Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Život je príliš krátky. Je treba rýchlo robiť tu trochu dobra, ktoré sme schopní, kým nás prekvapí smrť.
Sv. Ján Bosco