Mesačné archívy: august 2012

Bol jeho skutočným priateľom a predsa zle pochodil

Tvojim najväčšim nepriateľom je priateľ, ktorý Ti nepovie pravdu, keď hresíš.  Podľa týchto slov Ján Krstiteľ bol Herodesovi skôr priateľom, ako nepriateľom, lebo mu povedal pravdu. Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ Skutočnou nepriateľkou Herodesa bola Herodias,

Matka a jej neobyčajná prosba.

“Toto telo pochovajte hocikde. Nech Vás starosť oň netrápi. Len o to vás prosím, aby ste pamätali na mňa pri Pánovom oltári, nech budete kdekoľvek.” Tieto slová povedala matka Monika, keď jej telo umárala choroba, svojim dvom synom, ktorí stáli

Sobáš pri Pánovom oltári a Eucharistia

Vždy sa teším, keď snúbenci chcú mať sobáš v kostole so svätou omšou. Vo svätej omši veriaci prinášajú k oltáru obetné dary: chlieb a víno. Pán z rúk kňaza prijíma dar chleba. Očisťuje ho, posväcuje ho a pri slovách premenenia

Moje obľúbené piesne.

V Brezne som dva roky pôsobil, ako nemocničný kaplán. Každý deň som bol v nemocnici a navštevoval som pacientov na izbách. A niekedy, keď bola príležitosť im zaspievať, tak som to aj využil.  Pridali sa ku mne, tak sme spievali

Dvaja anjelskí pútnici

Dvaja anjelskí pútnici sa zastavili, aby strávili noc v dome bohatej rodiny. Rodina bola nepohostinná a odmietla anjelov nechať v miestnosti pre hostí. Namiesto toho boli ubytovaní v studenej pivničnej izbe. Ako náhle si ustlali na tvrdej podlahe, starší anjel

On mu odpustil. Najprv som si myslel, že je to vymyslené, ale nie, bola to skutočnosť.

V Kanade, aspoň tak si to pamätám z rozprávania istého kňaza –  misionára, v nemocnici zomieral starší muž a chcel sa pred smrťou vyspovedať. Mal v srdci veľkú bolesť, ktorá mu už roky výčitkami vo svedomí sťažovala život. Privolaný kňaz

Viete čo mi robí dobre?

Keď ma ľudia milujú Ježišovou Láskou. A to sa deje vtedy, keď mi žehnajú a majú ma radi;  keď sa tešia z mojich úspechov a nezávidia mi;   sú pri mne, keď ma gniavi choroba, keď sa trápim a som znechutený;  odpúšťajú mi

Ženu mu treba. Už to nie je chlapec, ale dospelý muž.

Z Biblie je nám dobre známa postava otca Abraháma, ktorý mal syna Izáka. Izák v dome svojho otca vyrastal, rástol v muža. Abrahám si začal uvedomovať, že mu bude potrebné nájsť ženu. Postarať sa o ženbu syna bolo otcovou povinnosťou

Cudzoložstvo alebo smilstvo. Masturbácia – nevinná zábavka.

 Niektorí mladí ľudia (stredoškoláci)  mali na mňa občas až príliš odvážne otázky.  Niekedy to však nebolo na škodu, lebo som im mohol napríklad vysvetliť rozdiel medzi cudzoložstvom a smilstvom. Cudzoložstvo – z názvu vyplýva, že ide o nejaké cudzie lôžko

Uši a jazyk

Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov.  A keby noha povedala: „Nie som ruka, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k telu.  A keby povedalo ucho: „Nie som oko, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k telu. 

1 2 »
Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Život je príliš krátky. Je treba rýchlo robiť tu trochu dobra, ktoré sme schopní, kým nás prekvapí smrť.
Sv. Ján Bosco