Mesačné archívy: január 2012

Nehovorte mi…

O hriechu.  Prečo? Z  jednoduchého dôvodu.  Ak som v nejakom hriechu, tak ma to vyrušuje.  Sú totiž veci, ktoré človek rád robí, ale nerád potom počúva, že je to hriech. Koľkí ľudia dnes takto zmýšľajú. Hrešia, ale neradi počúvajú, že

Duchovný "vodičák"

Som držiteľkou vodičského preukazu už od svojej osemnástky (to už veru bolo pred pár rokmi:). Asi dva roky potom, som intenzívne jazdila na rôznych autách, po rôznych cestách našej krajiny. Išlo mi to celkom dobre a šoférovanie som začala brať

"Učenie o očistci nie je zásadného charakteru, je to len taká teória, presne ako predpeklie…"

Táto myšlienka poukazuje na dve chyby. Prvou je dávať očistec a predpeklie na jednu vieroučnú úroveň, druhou je vyhlásiť učenie o očistci za “dobrovoľne voliteľnú” teóriu. Nie je to tak. Očistec je vyhláseným článkom katolíckej viery. Ako katolík v neho

Poslúchajú ho

4. cezročný týždeň Dt 18,15-20 1 Kor 7,32-35 Mk 1,21-28 Boh predpovedal, že vzbudí proroka. Ten prorok je uprostred ľudí a všetko, čo on povie, sa splní, lebo pre svoju vernosť je milý Bohu,pre jeho svätosť ho Boh vypočuje. Jedinou

Videl som Krista.

Raz mi otec biskup v jeho sídle hovoril, že počas jeho 20 ročného pôsobenia v biskupskej službe za ním prišlo už veľmi veľa ľudí, ktorí mu hovorili, že videli Pána Ježiša alebo Pannu Máriu. Vždy ich veľmi rád počúval a

Odpovedz Bohu, ak ho miluješ.

Ako sa odpovedá na lásku. Aj keď to vieme, nie vždy láskou odpovedáme. Prečo? Čo je za tým? Nedôvera, nevera, pochybnosť, zranenie, finančná neistota, povrchnosť… Možno, že sme sa jednoducho len zle vyspali. Pomenovanie farizej asi všetci veľmi dobre poznáme

Máš talent. To však nestačí.

Schopnosti a talent nie sú rozhodujúcimi predpokladmi na to, aby človek dosiahol dobré výsledky. Človek, ktorý má iba “obyčajné dary,” ale je ochotný usilovne pracovať, môže sa v živote dostať ďalej ako ten, kto je viac talentovaný, ale nechce alebo

Každé dieťa je Bohom plánované. Prosím Vás nezničte tento plán.

Žalm 139, 13 verš: Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Žalm 139, 15 a 16 verš: Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti. Tvoje oči ma videli, keď som

Hľadáte si niekoho za manžela či manželku. Komu, ktorej však treba dať pokoj?

Boh nám hovorí: Nemaj záujem o manžela alebo manželku blížneho svojho. Muž, ktorý je ženatý, aby si získal lásku nejakého mladého slobodného dievčaťa, môže klamať, len sa tak budú hory červenať. Hľadáte si manžela či manželku? Dobre robíte. Ak však

Všetci sme smädný po láske. Áno.

Mláďa ťavy si obzerá ostatné zvieratká okolo seba a vidí, že všetky zvieratá sú také malé a jej matka je veľmi veľká. Raz toto mláďa prišlo za mamou a začalo sa o ňu obtierať. Pozerá na mamu a hovorí: Mama

1 2 3 4 5 »
Prekvapenie pre teba
Myšlienka dňa:
Život je príliš krátky. Je treba rýchlo robiť tu trochu dobra, ktoré sme schopní, kým nás prekvapí smrť.
Sv. Ján Bosco